WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (Klauzula Informacyjna)

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” 

w Poznaniu przekazuje Państwu (swoim mieszkańcom) 

informację o zmianie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Poniższe pismo stanowi informację, z którą należy się zapoznać i nie

wymaga osobistego kontaktu ze Spółdzielnią.

    Z poważaniem

Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”). W związku z tym Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu przekazuje Państwu zaktualizowane informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania od dnia 25 maja 2018r. danych osobowych członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 'Winogrady' w Poznaniu:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”
  w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172957 (Os. Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań), zwana dalej w skrócie „ADO
  . Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Danych Osobowych, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, os. Przyjaźni 125 B,
  61-686 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności nałożonych na administratora ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą prawo spółdzielcze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi polegającej na podejmowaniu wszelkich działań związanych z eksploatacją, a ponad to do prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej na rzecz swoich mieszkańców.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy,
  w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, z którym ADO zawarł stosowne umowy.
 • ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa
  (w szczególności przepisów prawa spółdzielczego) przez czas zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz wypełniania obowiązku zarządzania zasobami lokalowymi Spółdzielni. Dane osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 • Ma [Pani/Pan] prawo do:

żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych
z administratorem danych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu obowiązków Spółdzielni wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w szczególności obowiązku zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz obowiązku zarządzania zasobami lokalowymi (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem),

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych oraz realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków Pani/ Pana i ADO odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.