WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pawilonu 101 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady" w Poznaniu, 61-686 Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Dokumentacji projektowej przebudowy przychodni zdrowia zlokalizowanej w Pawilonie 101 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Przewidywany termin wykonania projektu: 15.06.2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 06.03.2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami /Sala Konferencyjna/, 61-638 Poznań, Osiedle Pod Lipami, Pawilon 108A.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla, 61-638 Poznań, Osiedle Pod Lipami, Pawilon 108A, pok. nr 3.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Komunikat o wyniku przetargu z dn. 14.02.2019 r. na montaż zbiorników półpodziemnych na odpady na terenie Osiedla Kosmonautów w Poznaniu

 


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zawiadamia, że przetarg nieograniczony na zakup i montaż 7 zbiorników półpodziemnych na odpady stałe na terenie Os. Kosmonautów w Poznaniu został nierozstrzygnięty.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.