WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Komunikat o wyniku przetargu z dn. 06.12.2018 r. na remont balkonów na terenie os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na remont 44 szt. balkonów na bud. nr 29 na terenie Os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu Komisja wybrała n/w Wykonawcę:

AD REMBUD Sp. z o.o.
 ul. Botaniczna 12
62-020 Zalasewo


 

Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi w bud. XVI-kondygancyjnych na Os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę 50 sztuk drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na drzwi metalowe przeciwpożarowe w klasie EI-60 w 3 budynkach XVI kondygnacyjnych na Osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu. 

Przewidywany termin wykonania prac: 30.06.2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000 zł na całość prac.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze, pawilon 123, pokój 6,  tel. (61) 63-03-307.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.