WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Komunikat o wyniku przetargu z dn. 12.09.2019 r. na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Os. Przyjaźni w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na paw. 120 i 125B w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Os. Przyjaźni w  Poznaniu Komisja wybrała n/w Wykonawcę:

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3 
61-016 Poznań


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3 na terenie PSM "Winogrady" w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, Poznań ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 30 obiektów budowlanych o kubaturze powyżej 1000 m³ na terenie osiedli PSM "Winogrady" w Poznaniu

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.03.2020 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 04.10.2019 r.  godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w  Poznaniu os. Przyjaźni 125B sala nr 222.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Sekretariatu Zarządu Spółdzielni pokój 218 Poznań os. Przyjaźni 125B. Szczegóły można uzyskać pod nr telefonu 61 6303 236.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.