WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na remont 128 szt. balkonów na terenie os. Kosmonautów w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady" w Poznaniu – Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na:

remoncie 128 szt. balkonów w budynku niskim nr 13 na terenie Osiedla Kosmonautów w Poznaniu 

Proponowany termin wykonania robót:  do 31.10.2020 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000 zł

Oferty należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni - Poznań, Os. Przyjaźni 125B do dnia  26.11.2019 r. do godz. 9:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji – Os. Kosmonautów Pawilon 118 pok. 204 – tel. 061 6303 320.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Pawilonu 118 pokój 219 na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Przetarg nieograniczony na remont ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem zbiorników półpodziemnych na odpady na terenie Osiedla Kosmonautów w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu – Poznań, Os. Przyjaźni 125B ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-drogowych polegających na:

remoncie ciągów komunikacyjnych w ilości 1450 m2 wraz z dostawą i montażem 5 zbiorników pół podziemnych na odpady stałe na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Proponowany termin wykonania robót:  do 30.06.2020 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,- zł .

Oferty należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni - Poznań, Os. Przyjaźni 125B do dnia 26.11.2019 r. do godz. 9:00.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego Administracji – Os. Kosmonautów Pawilon 118, pok. 204 – tel. 061 6303 320.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Pawilonu 118, pokój 219 na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.