WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

ODCZYTY PODZIELNIKÓW CO ORAZ WODOMIERZY CW I ZW

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą sie na os. Zwycięstwa w godzinach : 9.00 - 18.00

os. Zwycięstwa nr 17 - w dniu 30 sierpnia 2012r.

os. Zwyciestwa nr 18 - w dniu 31 sierpnia 2012r.

O szczegółowym terminie i przedziale godzinowym powiadamia mieszkańców inkasent firmy rozliczeniowej Energosystem zawiadomieniem na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy o obecność w lokalach mieszkalnych w cały przedziale godzinowym wskazanym przez inkasenta.

Jednoczesnie informujemy, że terminy odczytów w przypadkach losowych mogą ulec zmianie.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.