WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Odczyty co,cw,zw w m-cu sierpniu 2012

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody.

ODCZYTY ODBĘDĄ SIĘ W GODZINACH    9.00 - 18.00

os. Zwycięstwa budynek nr 17 - w dniu 30 sierpnia 2012r.

os. Zwycięstwa budynek nr 18 - w dniu 31 sierpnia 2012r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadkach losowych termin odczytów może ulec zmianie.

O szczegółowym terminie i przedziale godzinowym odczytów powiadamia mieszkańców inkasent firmy rozliczeniowej Energosystem, zawiadomieniem na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy o obecność w całym przedziale godzinowym podanym przez inkasenta firmy rozliczeniowej.

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.