LEGALIZACJA WODOMIERZY C.W. I Z.W.

  • Drukuj

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA INFORMUJE, ŻE POGOTOWIE TECHNICZNE PSM "WINOGRDAY" W POZNANIU ROZPOCZĘŁO PIĘCIOLETNIĄ LEGALIZACJĘ WODOMIERZY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W BUDYNKACH NR :

BUDYNEK NR 1 - mieszkania 1 do 30

BUDYNEK NR 2 - mieszkania 1 do 150

BUDYNEK NR 3 - mieszkania 1 do 120

BUDYNEK NR 10 - mieszkania 1 do 90

BUDYNEK NR 12 - mieszkania 1 do 60

BUDYNEK NR 21 - mieszkania 1 do 150

BUDYNEK NR 22 - mieszkania 1 do 90

BUDYNEK NR 24 - mieszkania 1 do 120

BUDYNEK NR 25 - mieszkania 1 do 60

O SZCZEGÓŁOWYM TERMINIE ORAZ PRZEDZIALE GODZINOWYM WYMIANY WODOMIERZY INFORMUJE POGOTOWIE TECHNICZNE ZAWIADOMIENIEM ZAMIESZCZONYM NA KLATKACH SCHODOWYCH.