WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

LEGALIZACJA WODOMIERZY C.W. I Z.W.

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA INFORMUJE, ŻE POGOTOWIE TECHNICZNE PSM "WINOGRDAY" W POZNANIU ROZPOCZĘŁO PIĘCIOLETNIĄ LEGALIZACJĘ WODOMIERZY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W BUDYNKACH NR :

BUDYNEK NR 1 - mieszkania 1 do 30

BUDYNEK NR 2 - mieszkania 1 do 150

BUDYNEK NR 3 - mieszkania 1 do 120

BUDYNEK NR 10 - mieszkania 1 do 90

BUDYNEK NR 12 - mieszkania 1 do 60

BUDYNEK NR 21 - mieszkania 1 do 150

BUDYNEK NR 22 - mieszkania 1 do 90

BUDYNEK NR 24 - mieszkania 1 do 120

BUDYNEK NR 25 - mieszkania 1 do 60

O SZCZEGÓŁOWYM TERMINIE ORAZ PRZEDZIALE GODZINOWYM WYMIANY WODOMIERZY INFORMUJE POGOTOWIE TECHNICZNE ZAWIADOMIENIEM ZAMIESZCZONYM NA KLATKACH SCHODOWYCH.

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.