WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Ogłoszenie o aukcji na najem lokalu użytkowego

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcje nieograniczone na najem lokalu użytkowego położonego na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu w pawilonie 110 o powierzchni:  67,20 m2 .

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w kwocie 2000,00(dwa tysiące) złotych do dnia 06 maja 2016 r., przelewem na konto PSM „Winogrady” w Poznaniu, o numerze: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679.    Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu 06 maja 2016 r., najpóźniej do godziny 1500

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszowej, w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116 A  w Poznaniu, w dniu  09 maja 2016 r.  o godzinie 8.00

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A pokój nr 1, pn - pt w godz. 12.00-15.00.

 Lokal będzie można oglądać w dniu  28 kwietnia 2016 r.  w godzinach 10.00 – 11.00

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.