WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Roczne odczyty co,cw,zw - wrzesień/październik 2019

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

  

OSTATCZNE TERMINY ODCZYTÓW

 os. Zwycięstwa 18 - 16 WRZEŚNIA 2019r. W GODZ. 18.00 - 20.00

os. Zwycięstwa 25 - 23 WRZEŚNIA 2019r. W GODZ. 18.00 - 19.00

os. Zwycięstwa 5 LMN  - 24 WRZEŚNIA 2019r. W GODZ. 16.00 -18.00

TERMINY ODCZYTÓW  

WRZESIEŃ 2019

    os. Zwycięstwa 24 kl. A - C - 19 WRZEŚNIA 2019r. 

os. Zwycięstwa 24 kl. D - L - 20 WRZEŚNIA 2019r.

 os. Zwycięstwa 19 - 23 WRZEŚNIA 2019r.

 os. Zwycięstwa 19A - 24 WRZEŚNIA 2019r.

os. Zwycięstwa 20 - 25 WRZEŚNIA 2019r.

PAŹDZIERNIK 2019

os. Zwycięstwa 26 kl. A - C - 11 PAŹDZIERNIKA 2019r.

os. Zwycięstwa 26 kl. D - L-  14 PAŹDZIERNIKA 2019r..

os. Zwycięstwa 6 - 18 PAŹDZIERNIKA 2019r.

os. Zwycięstwa 7 - 21 PAŹDZIERNIKA 2019r.

os. Zwycięstwa 28 - 22 PAŹDZIERNIKA 2019r.

            O szczegółowym przedziale godzinowyos. Zwycięstwa 20 - 25 WRZEŚNIA 2019rm ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

   Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

LEGALIZACJA WODOMIERZY C.W./Z.W.

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje, że Pogotowie Techniczne PSM "Winogrady" w Poznaniu rozpocznie wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych:

w  budynków nr: 4

w  budynków nr: 9 kl. G - I

w  budynków nr: 10 kl. D - F

w  budynkach wynokich nr: 15, 16, 17, 18

w  budynków nr: 22 kl. J - N

w  budynków nr: 23

O szczegółowym terminie i przedziale godzinowym powiadamia mieszkańców Pogotowie Techniczne zawiadomieniem na klatchach schodowych w budynkach niskich oraz na poszczególnych piętrach budynków wysokich.

Jednocześnie informujemy, że terminy wymiany woodmierzy w przypdaku losowych mogą ulec zmianie.

W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia ww. prac prosimy o udostępnienie pomieszczeń oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy.

Kontakt z Pogotowiem Technicznym ww. sprawie pod numerem tel: 61 303 348  w godz. 7.00 - 15.00

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku uniemożliwienia przez użytkownika lokalu dokonania legalizacji wodomierzy c.w. i z.w. rozliczenie kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody za dany okres rozliczeniowy i kolejne zostaną dokonane zgodnie z rozdz. IV pkt. 9 i 15. Rgulaminu rozliczeń zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM "Winogrady" w Poznaniu.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.