Rada Osiedla

  • Drukuj

Rada składa się z 11 członków.

Skład Rady Osiedla:

1) Dorota Wesołowska  - przewodnicząca
2) Michał Werner - zastępca przewodniczącego
3) Hanna Rączka  - sekretarz
4) Borowska Mirosława  
5) Ciesielski Karol
6) Harcej Artur
7) Kaczmarek Sławomir
8) Kasprzak Alina
9) Kremser Monika
10) Woś Kinga
11)  Żuk - Białobłocka Sylwia

 

Członkowie Rady Osiedla pracują w 4 komisjach stałych, którym przewodniczą:


Kasprzak Alina  - Komisja Rewizyjna,
Kremser Monika   - Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Żuk- Białobłocka Sylwia  - Komisja Handlu i Usług, Porządku i Czystości
Werner Michał  - Komisja Kulturalno-Samorządowa
Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Spółdzielni (§ 96 - 99) oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą ( uchwała Rady Nadzorczej nr 57 z dnia 28.08.2015r. z późniejszymi zmianami).


Przewodniczący Rady Osiedla przyjmuje mieszkańców w budynku administracji osiedla, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 - 17:00.