WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Rada Osiedla

Rada składa się z 11 członków.

Skład Rady Osiedla:

  1. Włodzimierz Muczek - przewodniczący
  2. Lech Śmigielski - zastępca przewodniczącego
  3. Barbara Cholewińska - sekretarz
  4. Bartosz Gendera
  5. Paweł Hofland
  6. Paweł Matuszak
  7. Grzegorz Niedzielski
  8. Elżbieta Stelmaszyk
  9. Katarzyna Tarasiuk
10. Karol Woroch
11. Tomasz Woroch

 

Członkowie Rady Osiedla pracują w 4 komisjach stałych, którym przewodniczą:

Katarzyna Tarasiuk - Komisja Rewizyjna

Grzegorz Niedzielski - Komisja Gospodarki Zasobami

Barbara Cholewińska - Komisja Handlu, Usług, Porządku i Czystości

Paweł Matuszak - Komisja Kulturalno - Samorządowa

 

Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą ( uchwała Rady Nadzorczej nr 16 z dnia 26.04.2018r. ).

Przewodniczący Rady Osiedla przyjmuje mieszkańców w budynku administracji osiedla, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.