WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Jak załatwić sprawę ?

  Awaria

a) pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania:

 • w administracji osiedla pok. nr 3: 

        poniedziałek i czwartek w godzinach 7:00 - 17:00

        wtorek, środa, piątek w godzinach 7:00 - 15:00

       

telefon: 61 6303 264 lub 259

 • w Pogotowiu Technicznym:

        dni powszednie w godzinach: 15:00 do 7:00 dnia następnego

        sobotę, niedzielę i święta: całą dobę


        telefon: 61 6303 348
        telefon komórkowy: 660 882 272 lub 502 780 343

b) dźwigu:

 • w administracji osiedla pok. nr 3: dni powszednie - w godzinach pracy
 • Pogotowiu Dźwigowym telefon: 61 879 44 08 lub 61 879 99 52

          dni powszednie, soboty, niedziele i święta

c) domofonu w dni powszednie:

 • w administracji osiedla w godzinach pracy 

 

  Pozostałe sprawy

 pok. nr 1 - dział techniczny - tel. 61 6303 259:

 • załatwianie spraw związanych z wymianą okien;
 • wydawanie zgód na remonty przeprowadzane w lokalach mieszkalnych;
 • informacje o sprawach remontowych, modernizacyjnych i kontrolach prowadzonych na osiedlu.

 

 pok. nr 1A - dział rozliczenia mediów - tel. 61 6303 263:

 •  sprawy związane z rozliczeniami centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

 

 pok. nr 2 - czynsze - tel. 61 6303 258:

 • sprawy opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, wyjaśnianie zaległości w opłatach za lokale;
 • sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych, dzierżawą gruntów oraz powierzchni pod reklamy.

 

pok. nr 3 - biuro obsługi mieszkańców - tel. 61 6303 264:

 • zgłaszanie usterek: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i gazowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zalaniami mieszkań;
 • legalizacja wodomierzy;
 • sprawy meldunkowe, wydawanie przydziałów mieszkań, potwierdzanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, zmiana ilości osób w lokalach mieszkalnych.

 

pok. nr 3 - administrator - tel. 61 6303 257 lub 61 6303 264:

 • sprawy związane z porządkiem i czystością w budynkach oraz na terenie osiedla;
 • nadzór nad pracą gospodarzy domów i firm sprzątających.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.