WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

DRUGI TERMIN MONTAŻU PODZIELNIKÓW - BUDYNEK NR 5

MONTAŻ NOWYCH PODZIELNIKÓW W BUDYNKU NR 5 

 

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że drugi termin montażu nowych podzielników w budynku nr 5 odbędzie się w dniu 05.10.2019 r. w godzinach od 800 do 1100 

 

Poniżej podajemy wykaż mieszkań w których zostanie dokonany montaż :

Os. Pod Lipami 5 A - mieszkania nr 2 i 4

Os. Pod Lipami 8 B - mieszkania  nr 12 i 18

Os. Pod Lipami 8 C - mieszkania nr 28 i 29

Os. Pod Lipami 5 F - mieszkanie nr  56 

Os. Pod Lipami 5 G - mieszkania nr 61 i 66

Os. Pod Lipami 5 I - mieszkanie nr 86

Os. Pod Lipami 5 J - mieszkania nr 95 i 97

Os. Pod Lipami 5 L - mieszkania 112 i 118

Os. Pod Lipami 5 Ł - mieszkanie nr 128

 

Jednocześnie przekazujemy numer osoby odpowiedzialnej za montaż Tel. 608 050 533

 

 

 

 

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 27 sierpnia 2019r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 27 sierpnia porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wyniki finansowe Osiedla za I półrocze 2019r.
 4. Strukturę organizacyjną Osiedla na 2020r.
 5. Omówienie wniosków handlowych.
 6. OPL 15 - informację o realizacji modernizacji boiska sportowego.
 7. Odpowiedzi organów administracyjnych w sprawie wniosków z Walnego Zgromadzenia .
 8. Informacje bieżące i sprawy wniesione :
  8.1. Kierownictwa Osiedla.
  8.2. Członków Rady Osiedla.
  8.3. Członków Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla

 

protokołowała:

Grażyna Augustyniak

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.