WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami z dnia 31 maja 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 31 maja 2016r porządek obrad obejmował nastepujące sprawy :

  1. Ukonstytuowanie Rady Osiedla :
    a) wybór Prezydium (Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza);
    b) wybór Komisji .
  2. Ustalenie terminów posiedzeń na miesiąc czerwiec 2016r.
  3. Sprawy wniesione .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Osiedla został Pan Łukasz Strażyński, Zastępcą Przewodniczącego Pan Radosław Smykaj, a sekretarzem Pani Ewa Bronikowska. Podtrzymano dotychczasowy skład 4 komisji stałych tj. :
-Rewizyjnej i Kulturalno-Samorządowej;
- Gospodarki Zasobami, Porządku i Czystości;
- Handlu i Usług;
- Windykacji

protokołowała : Grażyna Augustyniak
pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla

ZAMIERZENIA REMONTOWE NA 2016 ROK W OSIEDLU POD LIPAMI

ZAMIERZENIA REMONTOWE W 2016 ROKU

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że w 2016 r. zamierza przeprowadzić w osiedlu następujace remonty :

1. Remont płyt balkonowych - awaryjnie

2. Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych - awaryjnie

3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych ( doposażenie )

4. Wymiana okien piwnicznych w budynku nr 6

5. Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku nr Wilczak 13

6. Kontrola instalacji gazowej i wentylacji wraz z naprawą

7. Przeniesienie hydroforni z pawilonu 108 do budynków wysokich nr 9 , 10 i 11

8. Wymiana oświetlenia w piwnicach i na klatkach schodowych w budynkach nr 1 i 2 na oprawy LED z czujnikiem ruchu.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.