WTVK

Sprawdź opłaty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 23 lutego 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 23 lutego 2015r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

1.)    Przyjęcie protokołu z dn. 26.01.2015r   ……………………………………………………….

2.)     Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania  propozycji zmian do Statutu PSM „W-dy”

3.) Omówienie zakresu robót drogowych przed ogłoszeniem przetargu

4.)    Omówienie sprawy podziału lokalu użytkowego w paw. 104 o pow. 44,9 m2 (po sklepie cukierniczym) na dwa lokale - koszty adaptacji

5.)     Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu  ………..

6.)     Omówienie stanu technicznego szafek energetycznych na kl. schodowych po ich przeglądzie.

7.)     Sprawa zamontowania szyldu „Centrum Handlowe” i pozostałych reklam na attyce paw. 104

8.)     Informacja w sprawie wniosków z analizy działalności osiedlowych domów kultury …….

9.)    Ponowne rozpatrzenie wniosku nr 8 złożonego na Walnym Zgromadzeniu dot. zlecenia firmie usługowej mycia schodów na klatkach schodowych

10.)    Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na dyżurze Rady Osiedla     ………………………..

11.)  Sprawy wniesione    .

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 2 uchwały w następujących sprawach : zaopiniowania zmian do Statutu PSM "Winogrady" w Poznaniu oraz wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu. W sprawach wniesionych m.in. rozpatrywano montaż barierek przy Przychodni i parkingu przy Alei. Przedstawiono informację o tematach spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 29.01.2015r. Zaakceptowano pismo do Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawie przekazywania informacji nt. spraw kierowanych do sądu z powodu zaległości czynszowych . Na zakończenie ustalono terminy posiedzeń na miesiąc marzec b.r.

protokołowała:

Grażyna Augustyniak               pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla Pod Lipami

 

 

WILCZAK 17 - ZAPROSZENIE

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.