WTVK

Sprawdź opłaty

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY UL. WILCZAK 17

Szanowni Państwo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu  realizuje  inwestycję w zakresie budowy V-kondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego „Zielony Szeląg”  o powierzchni użytkowej ok. 2700 m²  z podziemną halą garażową na 52 miejsca postojowe i infrastrukturą zewnętrzną, na nieruchomości położonej w Poznaniu  przy ul.Wilczak 17 (działka nr 36/31,obręb Winiary, arkusz 25).

Spółdzielnia posiada dokumentację architektoniczną, która jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pokój 123.
W związku z powyższym  Spółdzielnia poszukuje oferentów , którzy zaadaptują  powierzchnię na własny koszt i we własnym zakresie (części lub całości kondygnacji albo kilku kondygnacji ). Spółdzielnia zobowiązuje się  oddać oferentowi powierzchnię w najem, z prawem podnajmu osobom trzecim, wraz z miejscami postojowymi.                       
W przypadku zainteresowania Państwa  powyższą propozycją prosimy o przesłanie potwierdzenia na piśmie na adres PSM „Winogrady” w Poznaniu.                                                                                      

Zarząd PSM „Winogrady” jest otwarty na inne propozycje Państwa w powyższym zakresie.       Informujemy, że niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

                                                                                   Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu 

Posiedzenie Rady Osiedla "Pod Lipami"w dniu 27 października 2014r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 27 października 2014r porządek obrad obejmowal nastepujące sprawy :

1. Przyjęcie protokołu z dnia 29.09.2014r .
2. Omówienie dodatkowych robót związanych z rozbudową paw. 104 i podjęciem uchwały w sprawie modernizacji paw. 104 .
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek eksploatacyjnych i innych opłat za najem lokali i dzierżawę terenu .
4. Podjęcie uchwaly w sprawie wynajmu lokali uzytkowych i dzierżawy terenu .
5. Podjęcie uchwaly w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za lokal mieszkalny w bud. 9
6. Podjęcie uchwały w sprawie imprezy gwiazdkowej dla czlonków Os. Pod Lipami  .
7. Zaopiniowanie kwartalnego zestawienia robót zlecanych bezprzetargowo w Os. Pod Lipami w III kwartale 2014r .
8. Omówienie spraw wynikających z jesiennego przeglądu Osiedla .
9. Omówienie spraw dot. miejsc inwalidzkich imiennych w świetle nowych obowiązjących przepisów.
10. Rozpatrzenie pisma najemcy lokalu w bud. W-13 w sprawie wymiany okna .
11. Sprawy wniesione .

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 4 uchwały w w/w sprawach.
Natomiast w sprawach wniesionych m.in. przedstawiono informację z debaty społecznej dot. bezpieczeństwa oraz uzgodniono terminy posiedzeń na nastepny miesiąc .

 

protokołowała : Grażyna Augustyniak

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla Pod Lipami

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.