WTVK

Sprawdź opłaty

AUKCJE NA NOWO WYBUDOWANE LOKALE W PAWILONIE NR 104

AUKCJE NA NOWO WYBUDOWANE LOKALE

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B informuje , że w dniach 15.09.2014 r w godzinach od 1200do 1430i 16.09.2014 r. w godzinach od 1000do 1300w siedzibie Admionistracji Osiedla Pod Lipami w Poznaniu , pawilon 108 A ( sala konferencyjna ) odbędą się aukcje na wynajęcie następujących lokali użytkowych o orientacyjnych powierzchniach : nr 1 - 10 m2 , nr 2 -16 m2 , nr 3 - 18 m2 , nr 4 - 20 m2 ,   nr 5 - 24 m2 , nr 6 - 24 m2 ,  nr 7 - 20 m2 ,nr 8 - 17 m2 , nr 9 - 17 m2 ,      nr 10 - 31 m2 , nr 11 - 18 m2 , nr 12 - 34 m2 , nr 13 - 45 m2położonych w pawilonie nr 104 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu z przeznaczeniem na działalność handlowo - usługową. Warunkiem udziału w aukcjach jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokosci 1.000,- zł za każdy lokal , w kasie Zarządu PSM "Winogrady" - Poznań , Os. Przyjaźni 125 B do dnia 15.09.2014 r. do godziny 1130 w odniesieniu do lokali nr 12 , 10 , 6 , 4 , 5 , 3 ; do dnia 16.09.2014 r. do godziny 930w odniesieniu do pozostałych lokali wraz z okazaniem dowodu wpłaty jak również przedstawieniem oryginału pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej , zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Oferenci zobowiązani są zapoznać się z istotnymi warunkami aukcji które są do odbioru w Administracji Osiedla Pod Lipami Tel. 061 6303 - 343 , 061 6303 - 340

PSM "Winogrady"zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.     

              

WOLNE POWIERZCHNIE REKLAMOWE

Administracja Osiedla Pod Lipami dysponuje wolnymi powierzchniami pod reklamę:

- na szczycie budynku nr 14 wraz z oświetleniem

- na szczycie budynku nr 15 wraz  z oświetleniem

- na stelażach reklamowych przy ul. Murawa naprzeciw Castoramy,

- na stelażach reklamowych w rejonie skrzyżowania ul. Murawa – Słowiańska

- na stelażach reklamowych przy ul. Słowiańskiej

Szczegółowe informacje pod nr tel. 61 6303-337 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.