WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 31 paźdzernika 2017r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 31 października 2017r porządek obrad obejmował nastepujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek eksploatacyjnych  i i nnych oplat za najem lokali i dzierżawę terenu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za reklamy .
  5A. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia pomieszczenia położonego  w Os. Pod Lipami  7 kl. M Radzie Osiedla Nowe Winogrady Południe .
 6. Zaopiniowanie zestawienia zleceń bezprzetargowych na wykonanie robót budowlanych  i usług na rzecz PSM W-dy w Poznaniu za trzy kwartały 2017r .
 7. Wymiana drzwi w lokalach użytkowych .
 8. Rozpatrzenie pisma Apteki Elixir i sklepu mięsnego w paw. 104 dot. uciążliwości związanych z modernizacja paw. 104 i odłączeniem c.o.
 9. Wybór systemu remontów balkonów .
 10. Sprawa zagospodarowania terenu przy parkingu USI.
 11. Sprawa poprawy estetyki pawilonów handlowych przy rondzie Solidarności .
 12. Omówienie akcji sprzątania Osiedla .
 13. Sprawozdanie z "Akcji Lato 2017".
 14. Zaleglości czynszowe wg stanu na dzień 30.06.2017r, 31.08.2017r, 30.09.2017r .
 15. Wolne głosy i wnioski .
 16. Sprawy nieobjęte porządkiem posiedzenia .
 17. Zamknięcie posiedzenia .

pełen tekst protokolu znajduje sie do wglądu w Administracji Osiedla

protokołowała : Grażyna Augustyniak

ODCZYTY PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH NR 3 I WILCZAK 13

ODCZYTY

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 3 i WILCZAK 13 odbędą się w następujących terminach :

BUDYNEK NR 3 PARTER , I , II , III , IV PIĘTRO W DNIU 20 LISTOPADA  2017 R. W GODZINACH OD 1500 DO 2000

 

BUDYNEK NR  3 PIĘTRA NR V , VI , VII , VIII  W DNIU 21 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930 

 

BUDYNEK NR 3 PIĘTRA IX , X , XI , XII W DNIU 22 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930      

 

 

BUDYNEK NR WILCZAK 13  OD KLATKI "A" DO KLATKI "D" W DNIU 23 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930    

 

 

BUDYNEK NR WILCZAK 13 OD KLATKI "E" DO KLATKI "H" W DNIU 24 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930    

   

BUDYNEK NR WILCZAK 13 OD KLATKI "I" DO KLATKI "L" W DNIU 27 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930        

           

BUDYNEK NR WILCZAK 13 OD KLATKI "M" DO KLATKI "P" W DNIU 28 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930      

 

BUDYNEK NR WILCZAK 13 OD KLATKI "R" DO KLATKI "U" W DNIU 29 LISTOPADA 2017 R. W GODZINACH OD 1530 DO 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Jednocześnie informujemy , że termin  odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

O szczegółowym terminie odczytów powiadomi Państwa inkasent zawiadomieniem na poszczególnych piętrach.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.