WTVK

Sprawdź opłaty

LOKALE UŻYTKOWE PAWILON 104

       W związku z rozbudową Pawilonu Handlowego nr 104 na os. Pod Lipami od strony ul. Słowiańskiej Administracja Osiedla Pod Lipami informuje, że będzie posiadała następujące lokale do wynajęcia w drodze aukcji :

 

1. lokal nr 1 o powierzchni      10,82 m2

2. lokal nr 2 o powierzchni      16,39 m2

3. lokal nr 3 o powierzchni      17,76 m2

4. lokal nr 4 o powierzchni      19,52 m2

5. lokal nr 5  o powierzchni     23,51 m2

6. lokal nr 6 o powierzchni      23,59 m2

7. lokal nr 7 o powierzchni      20,07 m2

8. lokal nr 8 o powierzchni      16,60 m2

9. lokal nr 9 o powierzchni      17,23 m2

10. lokal nr 10 o powierzchni  31,00 m2

11. lokal nr 11 o powierzchni  14,15 m2

12. lokal nr 12 o powierzchni  37,10 m2

 

     W/w lokale wykończone zostaną zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją w stanie deweloperskim tj. :  

 

  1. Podłoga wykończona płytkami
  2. Ściany lokali wykonane z kartongips przygotowane do malowania.
  3. Sufit podwieszony (za wyjątkiem poz. nr 12)
  4. Stolarka okienna i drzwiowa z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  5. Instalacja elektryczna zgodnie z projektem oświetleń z kasetonami i z osprzętem elektrycznym.
  6. Podgrzewacz wody elektryczny, przepływowy(za wyjątkiem poz. nr 10 i 12 – ogrzewanie co)
  7. Ogrzewanie pomieszczeń elektryczne wraz z grzejnikami(za wyjątkiem poz. 10 i 12 – ogrzewanie co)
  8. Instalacje sanitarne-lokal wyposażony w instalację wody zimnej i kanalizacji sanitarną wraz z umywalką. Możliwość wykonania węzła wc (za wyjątkiem poz. nr 10)
  9. Wentylacja grawitacyjna.

  Jedyny wyjątek stanowi loka nr 11 , który wyposażony zostanie w pełny węzeł sanitarny.

     Wszystkich zainteresowanych lokalami informujemy, ze oferty należy składać pisemnie w biurze Administracji Osiedla Pod Lipami – pawilon 108A.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi nr telefonów :

 

sprawy techniczne                                 61-6303-350

sprawy inne                                          61-6303-340

 

Jednocześnie nadmieniamy, że orientacyjny termin aukcji na w/w lokale przewidujemy połowa września 2014r.  

Posiedzenie Rady Osiedla "Pod Lipami" w dniu 25 czerwca 2014r

Na posiedzeniu Rady Osiedla "Pod Lipami" w dniu 25 czerwca 2014r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

1. Przyjęcie protokołu z dn. 27.05.2014r .
2. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali uzytkowych i dzierżawy  terenu .
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu gospodarczego Os. Pod Lipami na 2014r  w zakresie f. remontowego i f. zasobowego .
4. Informację o przebiegu prac związanych z rozbudową paw. 104.
5.Sprawozdanie z działalności Monitoringu PSM "W-dy" za okres od stycznia do maja 2014r .
6. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego na dyżurze Rady Osiedla w dn. 02.06.2014r .
7. Sprawy wniesione.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 2 uchwały w sprawie : wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu oraz zmiany planu gospodarczego  na 2014r w zakresie f. zaobowego i f. remontowego . W sprawach wniesionych m.in. przekazano informację o referendum w sprawie zatrudnienia ochrony  do budynków wysokich oraz informację o tematch spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 29.05.2014r .

protokołowała : Grażyna Augustyniak

pełen tekst protokolu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla Pod Lipami

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.