WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

AUKCJA

AUKCJA NA LOKALE UŻYTKOWE W OSIEDLU POD LIPAMI

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B informuje , że w dniu 15.12.2016 r. w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami w Poznaniu , pawilon 108 A ( sala konferencyjna ) odbędzie się aukcja na wynajęcie lokali użytkowych położonych w pawilonie nr 104 na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu o godzinach : 1100  lokal nr 1 - 19,80 m2 , 1130 lokal nr 2 - 16,30 m2Lokale  przeznaczone są na działalność handlowo - usługową. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości po 1.000,- zł na każdy z lokali  w kasie Zarządu PSM "Winogrady" - Poznań Os. Przyjaźni 125 B do dnia 15.12.2016 r. do godziny 1030 wraz z okazaniem dowodu wpłaty jak również przedstawieniem oryginału pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej , zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Oferenci zobowiązani są zapoznać się z istotnymi warunkami aukcji które są do odbioru w Administracji Osiedla Pod Lipami tel. 061 6303 - 343 , 061 6303 - 340

ODCZYTY UZUPEŁNIAJĄCE - BUDYNEK WILCZAK 13

DRUGI TERMIN ODCZYTÓW

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że uzupełniające odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynku WILCZAK 13  odbędą się  :

 

BUDYNEK WILCZAK 13 W DNIU 20 GRUDNIA 2016 R. W GODZINACH OD 1800 DO 2000

 Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach w całym przedziale godzinowym. Jednocześnie informujemy , że w przypadku nie odczytania podzielników zużycie energii cieplnej w danym mieszkaniu będzie szacowane wg maksymalnego zużycia energii w węźle cieplnym.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.