WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe : 

1. Lokal w budynku nr 12 klatka "D" o powierzchni 30,00 m2  

2. Lokal w budynku nr 12 klatka "L" o powierzchni 47,00 m2

3. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 44,09 m2

4. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 33,00 m2

5. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 22,65 m2

6. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 24,64 m2

 7. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 15,49 m2

8. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "U" o powierzchni 11,00 m2

Wszelkie oferty zagospodarowania wyżej wymienionych

 lokali prosimy składać pisemnie w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów :

061 6303 - 343 ; 061 6303 - 340

ODCZYTY PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH NR 4 i 9

ODCZYTY

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje Państwa , że odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 4 i odbędą się w następujących terminach :

BUDYNEK NR 4  W DNIACH  8 i 9 LUTEGO 2017 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

BUDYNEK NR 9 W DNIACH 13 i 14 LUTEGO  2017 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

Jednocześnie informujemy , że termin odczytów w przypadkach losowych moze ulec zmianie.

O szczegółowym terminie odczytów powiadomi Państwa inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.