WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

ODCZYTY PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH NR 1 , 2 , 8

ODCZYTY

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 1 , 2 , 8  odbędą się w następujących terminach :

 

BUDYNEK NR 1 KLATKI OD "A" DO "D" W DNIU 26 SIERPNIA 2019 r. W GODZINACH OD 900 DO 1800 

 

BUDYNEK NR 1 KLATKI OD"E" DO "H"  W DNIU 27 SIERPNIA 2019 r. W GODZINACH  OD 900 DO 1800 

 

BUDYNEK NR 2 KLATKI OD "A" DO "D" W DNIU 28 SIERPNIA 2019 r. W GODZINACH OD 900 DO 1800  

 

BUDYNEK NR 2 KLATKI OD "E" DO "H" W DNIU 29 SIERPNIA 2019 r. W GODZINACH OD 900  DO 1800 

 

BUDYNEK NR 8 W DNIU 26 SIERPNIA 2019 r. W GODZINACH OD 900 DO 1800 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy , że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

O szczegółowym terminie odczytów powiadomi Państwa inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 06 czerwca 2019r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 06 czerwca 2019r porządek obrad obejmował następujące sprawy:

  1. Ukonstytuowanie Rady Osiedla
    a) wybór Prezydium
    b) wybór Komisji
  2. Ustalenie terminów posiedzeń Rady Osiedla.
  3. Sprawy wniesione.

Pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami.

protokołowała: Grażyna Augustyniak

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.