WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

ANKIETA DOTYCZĄCA SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 21 marca 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 21 marca 2016r porządek obrad obejmował nastepujące sprawy :

  1. Przyjęcie protokołu z dnia 22 lutego 2016r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu .
  3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych .
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków trzech gospodarzy domów o przyjęcie w poczet czlonków i ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu .
  5. Informację o zaległościach czynszowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r .
  6. Wymianę domofonów w budynkach niskich .
  7. Informację z wiosennego obchodu Osiedla.
  8. Informację nt. Walnego Zgromadzenia.
  9. Sprawy wniesione.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 5 uchwał w w/w/ sprawach. Podjęto decyzję o wymianie domofonów w następnym niskim budynku. Poinformowano, że Walne Zgromadzenie czlonków Os. Pod Lipami odbędzie się w dniu  24 maja 2016r. W sprawach wniesionych m.in. ustalono terminy posiedzeń na kwiecień 2016r

protokolowała : Grazyna Augustyniak

pełen tekst protokolu znajduje sie do wglądu w Administracji os. Pod Lipami

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.