WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 28 marca 2017r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami  w dniu 28 marca 2017r porządek obrad obejmował następujące sprawy:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informację o realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali uzytkowych i dzierżawy terenu.
 5. Wyniki finansowe Osiedla za 2016r.
 6. Wykonanie planu remontów za 2016r.
 7. Informację nt. poprawy wentylacji w budynkach wysokich.
 8. Informację o pracach związanych z zagospodarowaniem terenu przy parkinguUSI
 9. Podjęcie decyzji o wyborze oferty  na wykonanie projektu modernizacji boiska sportowego przy budynku 15 .
 10. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego na dyżurze Rady Osiedla w dniu 06.03.2017r
 11. wolne glosy i wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Os. Pod Lipami

protokołowała : Grażyna Augustyniak

 

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe : 

 

1. Lokal w budynku nr 12 klatka "L" o powierzchni 47,00 m2

2. Lokal w budynku nr 14 klatka "D" o powierzchni 18,10 m2

3. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 44,09 m2

4. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 33,00 m2

5. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 22,65 m2

6. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 24,64 m

 7. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 15,49 m2

 8. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 69,20 m2 ( lokal wolny od 30.06.2017 r. )

9. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "U" o powierzchni 11,00 m2

10. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "S" o powierzchni 28,00 m2

11. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "F" o powierzchni 20,10 m2 ( prześwit )

12. Piwnica pod pawilonem 104 o powierzchni 74,32 m2

Wszelkie oferty zagospodarowania wyżej wymienionych lokali prosimy składać pisemnie w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów : 061 6303 - 343 ; 061 6303 - 340

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.