WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

WOLNE LOKALE

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe : 

1. Lokal w budynku nr 12 klatka "D" o powierzchni 30,00 m2  

2. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 44,09 m2

3. Lokal w budynku nr 9 o powierzchni 20,30 m2

4. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "U" o powierzchni 11,00 m2  

Wszelkie oferty zagospodarowania wyżej wymieniony

 lokali prosimy składać pisemnie w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów :

061 6303 - 343 ; 061 6303 - 340

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 26 października 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 26 października 2015r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

1. Przyjęcie protokolu z dnia 23.09.2015r
2. Podjęcie uchwały w sprawie planu kosztów i przychodów działalności społeczno-wychowawczej oraz struktury     organizacyjnej  
ODK "Pod Lipami" .
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu .
4. Informację nt. realizacji prac remontowych za 2015r .
5. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na dyżurze Rady Osiedla w dn. 05.10.2015r .
6. Informację nt. wysokości wynagrodzeń za udział w posiedzeniach organów samorządowych .
7. Sprawy wniesone .

Po zapozaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 2 uchwały tj. w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu oraz planu kosztów i przychodów ODK "Pod Lipami " oraz struktury organizacyjnej . W sprawach wniesionych m.in poruszono przycinkę drzew i krzewów na Wilczaku 13 .

protokołowała :
Grażyna Augustyniak                                                                                                           pełen tekst protokolu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.