WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 27 kwietnia 2015r

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 27 kwietnia 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 27 kwietnia 2015r porządek obrad obejmował nastepujące sprawy :

1. Przyjęcie protokołu z dn. 27.03.2015r .
2. Sprawy porządkowe Osiedla przy udziale przedstawicela Straży Miejskiej - Wydział Centrum, Referat Winogrady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji festynu Osiedlowego .
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali uzytkowych i dzierżawy terenu.
5. Sprawę zagospodarowania terenu "trójkąta" przy księgarni .
6. Uzgodnienie stanowiska w sprawie zadaszenia altanki śmietnikowej przy bud. W-13 .
7. Omówienie sprawy wymiany instalacji c.o. w budynkach .
8. Sprawozdanie z "akcji zima 2015" przeprowadzonej przez ODK "Pod Lipami".
9. Rozpatrzenie wnioskow zgłoszonych na dyżurze Rady Osiedla .
10. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres od maja 2014r do kwietnia 2015.
11. Sprawy wniesione .

Po zapoznaniu z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 2 uchwały w nastepujących sprawach : dofinansowania współorganizacji festynu osiedlowego oraz wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu . W sprawach wniesionych m.in. ustalono terminy posiedzeń na miesiąc czerwiec 2015r .

protokołowała :

Grazyna Augustyniak                    pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla Pod Lipami .

WILCZAK 17 - ZAPROSZENIE

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.