WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 28 lutego 2017r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 28 lutego 2017r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia , stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informację o realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych połozonych w budynku "Zielony Szeląg"  przy ul. Wilczak 17.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu .
 6. Omówienie kolorystyki ścian zewnętrznych budynków nr 3 i 4 .
 7. Sprawę modernizacji wentylacji w budynkach wysokich .
 8. Omówienie sprawy wymiany domofonów w budynku nr 12.
 9. Informację nt. zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wg stanu na dzień 31.12.2016r.
 10. Informację o uchwale Rady Osiedla Stare Winogrady ws. ustosunkowania się do propozycji zmiany granic Osiedla (dot. Wilczaka 13).
 11. Podjęcie decyzji dotyczącej opracownia dokumentacji projesktowej modernizacji boiska sportowego przy al. Pod Lipami w związku z uchwałą Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe.
  11A. Omówienie sprawy zagospodarowania terenu przy parkingu USI
 12. Sprawozdanie z "Akcji Zima" organizowanej przez ODK "Pod Lipami".
 13. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego na dyżurze Rady Osiedla w dn. 06.02.2017r  dot. garaży.
 14. Wolne glosy i wnioski
 15. Zamknięcie posiedzenia .

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe : 

1. Lokal w budynku nr 12 klatka "D" o powierzchni 30,00 m2  

2. Lokal w budynku nr 12 klatka "L" o powierzchni 47,00 m2

3. Lokal w budynku nr 14 klatka "D" o powierzchni 18,10 m2

3. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 44,09 m2

4. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 33,00 m2

5. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 22,65 m2

6. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 24,64 m2

 7. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 15,49 m2

8. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "U" o powierzchni 11,00 m2

Wszelkie oferty zagospodarowania wyżej wymienionych

 lokali prosimy składać pisemnie w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów :

061 6303 - 343 ; 061 6303 - 340

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.