WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

ODCZYTY PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH NR 5 , 6 , 7

ODCZYTY

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 5 , 6 , 7 odbędą się w następujacych terminach :

BUDYNEK NR 5 KLATKI OD "A" DO "K" W DNIU 06 WRZEŚNIA 2016 r. W GODZINACH OD 900 DO 1800

BUDYNEK NR 5 KLATKI OD "L" DO "W" W DNIU 07 WRZEŚNIA 2016 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

BUDYNEK NR 6 W DNIU 08 WRZEŚNIA 2016 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800  

BUDYNEK NR 7 KLATKI OD "A" DO "J" W DNIU 09 WRZEŚNIA 2016 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

BUDYNEK NR 7 KLATKI OD "K" DO "T" W DNIU 12 WRZEŚNIA 2016 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

Jednocześnie uprzejmie informujemy , że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

O szczegółowym terminie odczytów powidomi Państwa inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 26 lipca 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami porządek obrad obejmowal nastepujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum .
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawy ustanowienia służebności drogi koniecznej przez teren nieruchomości znajdujących się w wieczystym użytkowaniu PSM "Winogrady" oraz teren nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - przy udziale Prezesa p. Jana Marciniaka .
 4. Informację o realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla .
 5. Rozpatrzenie spraw dotyczących lokali użytkowych i dzierżawy terenu .
 6. Omówienie propozycji do planu remontów na 2017 rok i harmonogramu prac remontowych na lata 2017 - 2021 .
 7. Informację o zleceniach bezprzetargowych za II kwartał 2016roku.
 8. Omówienie wniosku złożonego  na części Walnego Zgromadzenia Członków odpowiadającego osiedlu Wichrowe Wzgórze w sprawie indywidualnego nasadzenia drzew liściastych "na pamiątkę".
 9. Informację o wymianie okien przez i na koszt Spółdzielni w jednym z mieszkań .
 10. Omówienie lokalizacji  ławki przy bloku nr 15 .
 11. Korespondencję skierowana do Rady osiedla .
 12. Wolne glosy i wnioski .
 13. Ustalenie terminów posiedzeń komisji stałych i Rady Osiedla w kolejnym miesiącu .
 14. Zamknięcie posiedzenia .

Po wysłuchaniu opini komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 2 uchwały w nastepujących sprawach : wymiany stolarki okiennej przez i na koszt Spółdzileni w jednym z mieszkań w budynku nr 11 oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach położonych na osiedlu Pod Lipami w Poznaniu, oznaczonych jako działki 33/108 i 33/109 z obrębu Winiary, ark. 14 oraz organizacji ruchu w rejonie Aleji Pod Lipami . W sprawach wniesionych m.in. omówiono organizację funkcjonujących gabinetów lekarskich w Przychodni, odchwaszczenie gazonów betonowych z kwiatami, przypomniano o modernizacji boliska przy bud. 15. Zaproponowano także zamontowanie na ławeczce przy bloku 15  tabliczki upamiętniającej osobę p. Henryka Pozorskiego artysty - rysownika, malarza .

protokołowała : Grazyna Augustyniak

pełen tekst protokolu znajduje sie do wgladu w Administracji Osiedla Pod Lipami

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.