WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

WOLNE LOKALE

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe : 

1. Lokal w budynku nr 12 klatka "D" o powierzchni 30,00 m2  

2. Lokal w budynku nr 12 klatka "L" o powierzchni 47,00 m2

3. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 44,09 m2

4. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 16,50 m2

5. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 5,53 m2

6. Lokal w barakach przy ul. Ugory 30 o powierzchni 22,65 m2

7. Lokal w budynku nr 9 o powierzchni 20,30 m2

8. Lokal w budynku nr 6 klatka "L" o powierzchni 37,50 m2

9. Lokal w budynku przy ul. Wilczak 13 klatka "U" o powierzchni 11,00 m2

 

Wszelkie oferty zagospodarowania wyżej wymienionych

 lokali prosimy składać pisemnie w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów :

061 6303 - 343 ; 061 6303 - 340

Posiedzenie Rady Osiedla w dniu 25 stycznia 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 25 stycznia 2016r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

1. Przyjęcie protokołu z dnia 16.12.2015r .
2. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali uzytkowych i dzierżawy terenu .
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych (wykaszarki, glebogryzarka ).
4. Rozpatrzenie pisma lokatorów dot, przywrócenia zlikwidowanego chodnika przy budynku Wilczak 13.
5. Sprawy wniesione .

Po zapoznaniu sie z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 2 uchwały w sprawie : wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu oraz likwidacji środków trwałych . Ponadto nie podjęto decyzji o przywróceniu zdemontowanego chodnika przy budynku Wilczak 13. W sprawach wniesionych m.in. poruszano sprawę wynajmu powierzchni w budynku Wilczak 17 oraz ustalono terminy posiedzeń na miesiąc luty 2016r .

pełen tekst protokołu jest do wglądu w Administracji Osiedla

protokolowała:
Grażyna Augustyniak

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.