WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

ODCZYTY PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH NR 10 i 11

ODCZYTY

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje Państwa , że odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 10 i 11 odbędą się w następujących terminach :

 

BUDYNEK NR 10 OD PARTERU DO VII PIĘTRA W DNIU 24 MARCA 2017 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

 

BUDYNEK NR 10 OD VIII PIĘTRA DO XII PIĘTRA W DNIU 23 MARCA 2017 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

 

BUDYNEK NR 11 OD PARTERU DO VI PIĘTRA  W DNIU 28 MARCA  2017 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

 

BUDYNEK NR 11 OD VII PIĘTRA DO XII PIĘTRA W DNIU 27 MARCA 2017 R. W GODZINACH OD 900 DO 1800

 

Jednocześnie informujemy , że termin odczytów w przypadkach losowych moze ulec zmianie.

O szczegółowym terminie odczytów powiadomi Państwa inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

ODCZYTY UZUPEŁNIAJĄCE - BUDYNEK NR 9

DRUGI TERMIN ODCZYTÓW

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że uzupełniające odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynku nrodbędą się  :

 

BUDYNEK NR 9 W DNIU 06 MARCA 2017 R. W GODZINACH OD 1730 DO 2000

 Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach w całym przedziale godzinowym. Jednocześnie informujemy , że w przypadku nie odczytania podzielników zużycie energii cieplnej w danym mieszkaniu będzie szacowane wg maksymalnego zużycia energii w węźle cieplnym.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.