WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami z dnia 17 maja 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 17 maja 2016r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Przyjęcie protokołu z dn. 25.04.2016r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat czynszowych za lokal mieszkalny w bud. W-13 .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu eksploatacji garaży, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie garaży w PSM "W-dy".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu .
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie wydzierżawienia miejsc postojowych położonych przy budynku "Zielony Szeląg" przy ul. Wilczak 17 .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych położonych w budynku "Zielony Szeląg" przy ul. Wilczak 17.
 7. Sprawę wymiany domofonów w budynku nr 13.
 8. Informację nt. zaległości czynszowych na dz. 31.03.2016r .
 9. Sprawy wniesione .

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 5 uchwał w w/w sprawach .W sprawach wniesionych m.in. podsumowano działalność Rady Osiedla w miajającej kadencji 2013 -2016.

protokołowała : Grażyna Augustyniak

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 25 kwietnia 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 25 kwietnia 2016r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Przyjęcie protokołu z dn. 21.03.2016r .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  współorganizacji festynu Osiedlowego .
 4. Wyniki finansowe Osiedla za 2015r.
 5. Wykonanie planu remontów za 2015r
 6. Rozpatrzenie pisma z dn. 12.04.2016r SpołecznegoKomitetu Użytkowników Garaży .
 7. Rozpatrzenie pisma restauracji "Pasja Samków"  dot. układu centralnego ogrzewania .
 8. Sprawozdanie Rady Osiedla  za okres od maja 2015r do maja 2016r
 9. Sprawy organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
 10. Sprawy wniesione.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla Podjęła 2 uchwały w w/w sprawach. W sprawach wniesionych m.in. podjęto decyzję o wymianie drzwi do przedsionka  Przychodni Zdorwia i w dwóch lokalach użytkowych. Omówiono także sprawę zakłócania spokoju i porządku przez osoby spożywające alkohol na Alei Pod Lipami w rejonie budynków 14 i 15 .

protokołowała : Grażyna Augustyniak

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.