WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

OGŁOSZENIE O WOLNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH W PAWILONIE 104

OGŁOSZENIE  

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi położonymi w Osiedlu Pod Lipami w pawilonie 104 o następujących powierzchniach : 

-  58,40 m

-   16,30 m2

-    19,80 m2

położonych w pawilonie 104 

Osoby zainteresowane wynajęciem lokali prosimy o składanie ofert zagospodarowania powyższych lokali w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 061 6303 - 343 lub 061 6303 - 340

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 10 września 2019r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 10 września 2019r porządek obrad obejmował następujące sprawy:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informację Zarządu Spółdzielni dotyczącą konsekwencji przyjęcia w miejscowym planie zagospodarowania terenu na dz. 33/89 i 33/110 terenów zielonych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2019r.
 5. Wykonanie planu remontów za I półrocze 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego Osiedla na 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznych opłat za lokale mieszkalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawki za użytkowanie garaży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 10. Informacje bieżące  i sprawy wniesione:
  10.1. Kierownictwa Osiedla.
  10.2. Członków Rady Osiedla.
  10.3. Członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla

protokołowała : Grażyna Augustyniak

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.