WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

KOMUNIKAT PRASOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji medialnych dotyczących planowanej zabudowy na Osiedlu Pod Lipami (działki nr 33/89, 33/110 i 33/111), Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że teren przewidziany pod inwestycję mieszkaniową na osiedlu Pod Lipami w chwili obecnej nie jest zagospodarowany jako teren zielony – park, a zabudowany jest jedynie starymi barakami po byłym Zakładzie Budowlano Remontowym i parkingiem. Nieprawdziwa jest również informacja, że docelowy dojazd do przedmiotowych działek przewidzianych pod zabudowę planowany jest przez Aleję Pod Lipami. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu w swoich propozycjach do miejscowego planu zagospodarowania terenu „W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka” w Poznaniu wskazała, że priorytetem będzie wyłączenie Alei Pod Lipami z ruchu samochodowego i docelowe zagospodarowanie jej jako alei spacerowej.

 

Do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wpłynęły propozycje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania terenu „W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka” w Poznaniu sprzeczne z interesem mieszkańców osiedla Pod Lipami, a złożone przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Naramowickiej, którzy sąsiadują z osiedlem Pod Lipami. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia z 2015 r. podejmowała działania, aby na działkach 33/89, 33/110 i 33/111 zrealizować inwestycję mieszkaniową. Jednak w złożonych propozycjach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscu planowanej inwestycji Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Naramowickiej zaproponowali ograniczenie budownictwa wielorodzinnego, a następnie zmienili zdanie, proponując tam urządzenie terenu zielonego, mimo, że ich nieruchomość jest oddzielona murem od tego obszaru. Zmiana przeznaczenia działek z inwestycyjnych na tereny zielone to strata finansowa związana ze spadkiem wartości nieruchomości, którą będą musieli pokryć Mieszkańcy osiedla Pod Lipami, a nie mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Naramowickiej (tzw. Atanera). Poza stratą finansową związaną ze zmianą przeznaczenia terenu dodatkowym obciążeniem będzie konieczny do poniesienia koszt wykonania zieleni i rozbiórki istniejących obiektów po byłym Zakładzie Budowlano Remontowym, a następnie stałe koszty związane z utrzymywaniem zieleni, co będzie obciążało finansowo tylko Mieszkańców osiedla Pod Lipami. Przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Naramowickiej (tzw. Atanera) wskazali w swoich propozycjach do miejscowego planu zagospodarowania terenu również inne niekorzystne rozwiązania związane z dojazdem do żłobka, przedszkola i szkoły (instytucje miejskie) przez śluzy w Alei Pod Lipami, burząc jej spacerowy charakter i narzucając ponownie Osiedlu Pod Lipami utrzymywanie dróg osiedlowych eksploatowanych przez mieszkańców całego miasta (w tym Wspólnoty) dojeżdżających do wymienionych instytucji. Podobnie dojazd do nowej hali sportowej szkoły przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Naramowickiej zaproponowali przez osiedle Pod Lipami - między garażami i przy budynku nr 11. Wszystkie działania przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Naramowickiej mają na celu odsunięcie wszelkiego ruchu od terenów Wspólnoty. Potwierdzeniem tego jest fakt, że do chwili obecnej dojazd do hali sportowej szkoły nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na ciągłe odwołania mieszkańców Wspólnoty przy ul. Naramowickiej. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu nie zgadza się z działaniami mającymi na celu narzucanie mieszkańcom osiedla Pod Lipami przez swoich sąsiadów ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury drogowej i zieleni, z której sami będą dowolnie korzystać, uniemożliwiając jednocześnie korzystanie z własnej infrastruktury innym, poprzez odgrodzenie się wysokim murem i opłotowaniem.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” informuje, że podejmie działania, które obniżą koszty ponoszone przez Mieszkańców osiedla Pod Lipami, dotyczące utrzymania dróg dojazdowych, Domu Kultury, boisk, placów zabaw i przychodni zdrowia, z których nieodpłatnie korzystają mieszkańcy nieruchomości przy ul. Naramowickiej.

                                                                                                 Zarząd PSM " Winogrady"

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.