WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

OFERTA

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Winogrady” w Poznaniu

Os. Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań

tel. 61/ 63-03-230

POSZUKUJE  BIEGŁEGO REWIDENTA

                           do badania sprawozdania  finansowego Spółdzielni  za 2019 i 2020 rok.

                    Oferty z ceną prosimy  składać  na  ww. adres w terminie do 27.09.2019r.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.