WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

WYMIANA LEGALIZACYJNA GAZOMIERZY

WYMIANA LEGALIZACYJNA  GAZOMIERZY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady” w Poznaniu  informuje,

że  od 28.01.2019r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. przystępuje do planowanej  BEZPŁATNEJ  wymiany gazomierzy.

Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.wszystkie prace wykona firma „ WANAD”.

Kontaktowy numer telefonu do montera , termin  oraz  numer  lokalu, którego  dotyczy wymiana  zostanie zamieszczony w OGŁOSZENIU  wywieszonym  przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o.na tablicy informacyjnej lub na  drzwiach wejściowych do budynku. 

                                                                                                                                 

                                                                                   Zarząd PSM „ Winogrady” w Poznaniu   

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.