WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Informacja dotycząca zamierzeń inwestycyjnych oraz prac remontowych planowanych do wykonania na poszczególnych osiedlach w roku 2019

Informacja dotycząca zamierzeń inwestycyjnych oraz prac remontowych planowanych do wykonania na poszczególnych osiedlach w roku 2019

 

OSIEDLE KOSMONAUTÓW

Prace budowlane:

 1. Remont balkonów w budynku nr 4 oraz wymiana balustrad parteru w budynkach nr  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 i 20.
 2. Malowanie klatek schodowych w budynkach nr 23 i 24.
 3. Montaż półpodziemnych zbiorników na odpady w rejonie budynków nr 1, 2, 3.
 4. Remont chodników przy budynku nr 23 i 24.
 5. Budowa windy w pawilonie 118.
 6. Budowa pomieszczenia magazynowego.

Prace instalacyjne:

 1. Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach nr 5, 10, 13, 21, 22 i 23.

 

 

OSIEDLE PRZYJAŹNI

Prace  budowlane:

 1. Remont balkonów w budynkach nr 19 i 22.
 2. Malowanie klatek schodowych z wymianą oświetlenia na oprawy LED z czujnikami ruchu i zmierzchu w budynku nr 19.
 3. Remont daszków nad wejściami do budynku nr 3.

Prace instalacyjne:

 1. Wymiana instalacji odgromowej w budynkach nr 6, 7, 14, 15, 16 i 17.

 

OSIEDLE POD LIPAMI

Prace budowlane:

 1. Remont balkonów w budynkach nr 8 i 15.
 2. Wymiana okien w piwnicach w budynku nr 7.
 3. Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku Wilczak 13.
 4. Remont boiska przy budynku nr 15.
 5. Modernizacja pawilonu 101 (przychodnia) - budowa windy.

Prace instalacyjne:

 1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 5 (kl. A-M).
 2. Wymiana oświetlenia na oprawy LED z czujnikami ruchu w piwnicach budynków wysokich nr 3, 4, 9, 10 i 11 oraz w piwnicach budynku niskiego nr 12.
 3. Wymiana oświetlenia na oprawy LED z czujnikami ruchu i zmierzchu na klatkach schodowych w budynku nr 12.
 4. Wymiana domofonów na cyfrowe w budynkach nr 5, 6 i 7.
 5. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w pawilonie 104.

 

OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE

Prace budowlane:

 1. Termomodernizacja budynku nr 3 wraz z remontem balkonów.
 2. Remont balkonów w budynku nr 29.
 3. Malowanie klatek schodowych z wymianą oświetlenia na oprawy LED z czujnikami ruchu i zmierzchu w budynku nr 17 i 18.
 4. Docieplenie stropodachów w budynkach nr 22, 23, 24, 33 i 34.
 5. Wymiana drzwi do szachtu instalacyjnego na drzwi p.poż. w pomieszczeniach pozsypowych w budynkach nr 4, 20 i 21.
 6. Montaż półpodziemnych zbiorników na odpady w rejonie bud nr 2, 3, 4 i 5.
 7. Poszerzenie pieszo-jezdni i chodników przy budynku nr 35.
 8. Termomodernizacja  pawilonu 105 A-L wraz z budową parkingu.
 9. Rozbiórka istniejącego pawilonu 106 oraz budowa nowego pawilonu użytkowego wraz z parkingiem.

Prace instalacyjne:

 1. Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynków nr 17, 18 i 19.
 2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 10.

 

OSIEDLE ZWYCIĘSTWA

Prace budowlane:

 1. Remont balkonów w budynkach nr 1, 2, 3, 9 i 12.
 2. Remont kominów wentylacyjnych z dociepleniem stropodachu w budynkach nr 10, 12 i 23.
 3. Remont elewacji ściany zachodniej budynku nr 1.
 4. Wymiana drzwi do szachtu instalacyjnego na drzwi p.poż. w pomieszczeniach pozsypowych w budynkach nr 8, 14, 15, 20 i 28.
 5. Montaż półpodziemnych zbiorników na odpady w rejonie budynków nr 1, 2, 3, 4 oraz dla budynków nr 5, 7, 9, 20, 23-24.
 6. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku wysokim nr 17.

Prace instalacyjne:

 1. Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynku nr 26.
 2. Wymiana kurków podpionowych wodociągowych w budynkach wysokich.

 

 

Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.