WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Informacja w sprawie przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało nabyte przez Spółdzielnię w przeważającej części w latach 2005 – 2009, z bonifikatą w wysokości 95 %.

Dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom i przeprowadzonym regulacjom  terenowo – prawnym mieszkańcy mogli skorzystać z tak wysokiej ulgi uchwalonej przez Radę Miasta Poznania i większość z nich od wielu lat nie ponosi opłat za użytkowanie wieczyste.

Wykorzystana wówczas przez Spółdzielnię bonifikata była znacznie wyższa od planowanych do zastosowania pod rządami obecnej ustawy.

Ponieważ procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została przeprowadzona dla wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni, obecnie nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, zaświadczeń itp. w tej sprawie.

W związku z niejednoznacznymi zapisami obowiązującej ustawy Spółdzielnia analizuje możliwości prawne nabycia prawa własności dodatkowych gruntów i w przypadku ich zaistnienia poinformuje o tym mieszkańców.

                          Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.