WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

BĘDZIE PŁYWALNIA

W dniu 17 kwietnia 2018r. w Sadzie Okręgowym w Poznaniu zapadł wyrok umożliwiający budowę krytej pływalni
na os. Zwycięstwa
.

 

Zaskarżone uchwały nr 01/2017, 2/2017 z dnia 01 czerwca 2017r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, odbytego w dniach 24-30 maja 2017r.
zostały utrzymane w mocy.

 

Utrzymanie w mocy uchwały nr 1/2017 daje Spółdzielni możliwość, ku zadowoleniu naszych mieszkańców, dalszej realizacji budowy krytej pływalni.

 

Została równocześnie zaskarżona uchwała nr 5/2017, którą to Sąd uchylił, a która dotyczyła jednoczesnego kandydowania do Rady Osiedla i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu.

 

* Wyrok z dnia 17 kwietnia 2018 roku jest nieprawomocny i może zostać zaskarżony w trybie złożenia   apelacji.

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.