WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

KOMUNIKAT PRASOWY

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok SOKiK 
o uchyleniu decyzji Prezesa UOKiK
odnośnie nałożenia kary na PSM "Winogrady".

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

informuje, że w dniu 10.01.2018r. Sąd Apelacyjny w Warszawie

oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów od wyroku z dnia 3.10.2016r., w którym Sąd

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił

całości decyzję Prezesa UOKiK

w z dnia 26.09.2011 r. w sprawie stwierdzenia praktyki

ograniczającej konkurencję i nałożenia na PSM „Winogrady”

kary w wysokości 146.000 zł.

 

Korzystny dla PSM „Winogrady” wyrok Sądu Apelacyjnego stanowi prawomocne zakończenie tej sprawy.

W trakcie rozprawy pełnomocnicy PSM „Winogrady” – Paweł Suchorski (kierownik Winogradzkiej Telewizji Kablowej) oraz adwokat Andrzej Spychała – podtrzymali stanowisko w sprawie oraz wskazali na brak podstawy prawnej, liczne błędy

merytoryczne oraz tendencyjność uzasadnienia decyzji
Prezesa UOKiK, wnosząc o oddalenie
apelacji Prezesa UOKiK w całości jako oczywiście bezzasadnej. W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny potwierdził
w szczególności, że decyzja Prezesa UOKiK nie miała podstaw prawnych i nie spełniała przesłanek,
od których zależało stwierdzenie rzekomej niewłaściwej praktyki PSM „Winogrady” w Poznaniu
i nakładanie na nią kary pieniężnej.

W związku z powyższym PSM „Winogrady” w Poznaniu
nie można zarzucać działań, będących przedmiotem
ww. decyzji Prezesa UOKiK.
PSM „Winogrady” w Poznaniu wskazuje, że od początku tej sprawy informowała o licznych nieprawidłowościach
w przedmiotowej decyzji Prezesa UOKiK
i wyrażała uzasadnioną nadzieję na jej uchylenie przez sąd powszechny.

Ważnym kontekstem tej sprawy okazało się także to,
że zgodnie z przyjętą praktyką Prezes UOKiK opublikował pełną treść swojej nieprawomocnej decyzji na stronie UOKiK,
a następnie wzmiankę o złożeniu przez
PSM „Winogrady” w Poznaniu odwołania od tej decyzji
(jednocześnie odmawiając publikacji treści tegoż odwołania, pomimo wniosku PSM „Winogrady” w Poznaniu, w tym zakresie).
 Sprawiło to, że upowszechniały się informacje zamieszczone jedynie w treści decyzji, w szczególności dot. stwierdzenia niewłaściwych praktyk i o nałożeniu kary na PSM „Winogrady”. Nadto niektórzy pracownicy UOKiK, pomimo nieprawomocności decyzji UOKiK, udzielali wywiadów w mediach
(zwłaszcza powiązanych z bezpośrednim konkurentem PSM „Winogrady” w Poznaniu), w których wyrażali opinie sugerujące nieuchronność nałożonej kary oraz nieprawidłowości w działaniach PSM „Winogrady” w Poznaniu.

Decyzja Prezesa UOKiK była przez lata wykorzystywana jako pretekst do stawiania PSM „Winogrady” w Poznaniu,
w niekorzystnym świetle, co każdorazowo wymagało podejmowania przez Spółdzielnię żmudnych wyjaśnień w celu uniknięcia oczerniających efektów tych działań.

Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu z satysfakcją przyjmuje więc prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
jako zgodny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości
w tej sprawie.
Zarówno nieprawidłowości ww. decyzji Prezesa UOKiK,
jak i stosowana przez Prezesa UOKiK polityka informacyjna związana z tą i innymi decyzjami, skłaniają zarazem
do wniosku, że konieczne są zmiany w zakresie sposobu upubliczniania nieprawomocnych decyzji,
które pozwolą lepiej chronić dane, dobre imię i interesy przedsiębiorców.

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.