WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

KOMUNIKAT PRASOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

        W związku z informacjami przekazywanymi do mediów

przez anonimowych informatorów o rzekomych

szkodliwych działaniach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”

w Poznaniu, 

na rzecz mieszkańców Wspólnoty os. Przyjaźni 24

informujemy, co następuje: 

  • budynek nr 24 został wykonany w standardzie technicznym wyższym, aniżeli zakres, który został zawarty w spisanych umowach developerskich,

  • Spółdzielnia posiada opinię techniczną sporządzoną przez niezależnych pracowników Politechniki Poznańskiej, z której wynika, że stan budynku nr 24 jest dobry,

  • wykonane przeglądy budowlane nie wykazały nieprawidłowości,

  • pojawiające się na budynku usterki, jeżeli nie są naprawiane, wynika to z winy Zarządu Wspólnoty budynku nr 24, której to członkowie uniemożliwiają bieżące naprawy.

 

       Naszym zdaniem jest to próba wyłudzenia od Spółdzielni odszkodowania,
 z działaniem na szkodę Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu.

W wyniku zaistniałej sytuacji zostaną podjęte stosowne kroki 

prawne konieczne dla ochrony majątku Spółdzielni.

 

Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.