WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

* KOMUNIKAT PRASOWY dot. os. Pod Lipami

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje,

że nieprawdziwe są wszelkie informacje

rozpowszechniane w internecie oraz w mediach społecznościowych

dotyczące powiązania realizowanej budowy hali sportowej

przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1,

z budową trzech budynków mieszkalnych na os. Pod Lipami.

 

W wydanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Poznaniu,

decyzji pozwolenia na budowę, dojazd do placu budowy hali sportowej został wyznaczony od ul. Naramowickiej.

Nie jest to droga wyznaczona przez Spółdzielnię,

ani Prezesa Spółdzielni.

Należy podkreślić, iż Inwestorem nowej hali sportowej

jest Miasto Poznań,

a budowa jej będzie realizowana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1.

 

W porozumieniu zawartym pomiędzy PSM „Winogrady” w Poznaniu,

a Miastem Poznań zagwarantowano, że po zakończeniu tej inwestycji

Aleja Pod Lipami ma zostać wyłączona z ruchu samochodowego.

Jest to Aleja spacerowa i poruszające się po niej samochody zagrażają

życiu i zdrowiu mieszkańców osiedla.

 

Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.