Walne Zgromadzenie Członków 2017 – uchwały podjęte

  • Drukuj

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”
w Poznaniu 
informuje, że w dniu 01.06.2017 roku
Walne Zgromadzenie Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu 
podjęło następujące uchwały:

 

- uchwała nr 1/2017 w sprawie: zbycia prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 126 (arkusz 36, obręb Winiary) na rzecz Miasta Poznania, pod budowę krytej pływalni na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu

uchwała nr 2/2017 w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni (§ 27 ust.7 i § 38 ust.3)

uchwała nr 4/2017 w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni (§ 90 ust.3 pkt 8)

- uchwała nr 5/2017  w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni (§ 94 ust. 3)

- uchwała nr 6/2017  w sprawie: zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”  w Poznaniu

uchwała nr 7/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla z działalności Rady za okres  od czerwca 2016 roku do kwietnia  2017  roku

- uchwała nr 8/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu - z działalności Spółdzielni

uchwała nr 9/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Poznańskiej    Spółdzielni Mieszkaniowej  „Winogrady” w Poznaniu  za  2016 rok

uchwała nr 10/2017 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2016 rok

uchwała nr 11/2017 w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających - z przedstawionego protokołu lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni - za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

uchwała nr 12/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu (Prezesowi Zarządu mgr Janowi Marciniakowi)

uchwała nr 13/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu (Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji inż. Grzegorzowi Kaźmierczakowi za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku)

- uchwała nr 14/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu (Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji mgr inż. Markowi Gąsiorowskiemu za okres od 1 lipca 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku)

- uchwała nr 15/2017 w sprawie: ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

- uchwała nr 16/2017 w sprawie: wyboru członka Rady Osiedla Pod Lipami (wybory uzupełniające)