PODZIĘKOWANIE

  • Drukuj

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu
dziękuje mieszkańcom Spółdzielni za poparcie na listach

PRZECIW LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
I ZASTĄPIENIA ICH WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

(anty - spółdzielczy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – autorstwa KUKIZ’15 -Druk Sejmowy nr 1268).

 

Łącznie zebrano 15.342 podpisy, które zostały przekazane
do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP