WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu
dziękuje mieszkańcom Spółdzielni za poparcie na listach

PRZECIW LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
I ZASTĄPIENIA ICH WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

(anty - spółdzielczy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – autorstwa KUKIZ’15 -Druk Sejmowy nr 1268).

 

Łącznie zebrano 15.342 podpisy, które zostały przekazane
do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.