WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

W dniu 21 marca 2017 roku w Belwederze

odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Wśród laureatów była Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu. Nagrody wyróżnionym pracodawcom wręczył Prezydent Andrzeja Duda.

Wyróżnienie to przyznawane jest za:

przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy,

stabilność zatrudnienia, zawierania układów zbiorowych pracy,
zatrudniania pracowników na czas nieokreślony,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Wyróżniając Spółdzielnię podkreślono jej wkład w podbudowę
dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej,
prowadzenie inwestycji mieszkaniowych i działalność telekomunikacyjną.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.