WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

OFERTA PRACY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

Os. Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań

zatrudni pracownika na stanowisko

inspektora nadzoru

w Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze

 

Czytaj więcej: OFERTA PRACY

KOMUNIKAT W SPRAWIE II ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MPZP OSIEDLA ZWYCIĘSTWA W REJONIE UL. KSIĘCIA MIESZKA I ORAZ UL. POŁABSKIEJ

                W CELU OTWARCIA ZAŁACZONEJ DODATKOWEJ INFORMACJI NALEŻY WEJŚĆ W POWYŻSZY TYTUŁ WIADOMOŚCI

KOMUNIKAT

                        Poznańska     Spółdzielnia     Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu     informuje,    że w dniu 21 listopada 2019 r. w godzinach od 7:00  do 11:00 w związku  z przerwą w dostawie energii elektrycznej, będzie utrudniona obsługa mieszkańców w zakresie uzyskiwania informacji z systemu informatycznego przez wszystkie działy Spółdzielni (Administracji Ogólnej oraz Administracji Osiedli) .

 

 

                                                                                          Za utrudnienia przepraszamy

                                                                                              Zarząd  PSM „ Winogrady”

OFERTA PRACY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

Osiedle Przyjaźni 125B, Poznań

zatrudni pracownika

na stanowisko

instruktora ds. kulturalno-oświatowych

w Osiedlowym Dom Kultury „Słońce”

w wymiarze 1 etatu

Czytaj więcej: OFERTA PRACY

KOMUNIKAT W SPRAWIE WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI ŚMIECI

W załączniku zamieściliśmy informację dotyczącą właściwej segregacji śmieci. Przypominamy  również, iz brak segregacji skutkować będzie zwiększonymi opłatami za śmieci.

W CELU OTWARCIA ZAŁĄCZONEGO PLIKU NALEŻY WEJŚC W POWYŻSZY TYTUŁ WIADOMOŚCI

KOMUNIKAT

Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób. Każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny wielodzietnej, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, w którym do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny. W celu złożenia oświadczenia należy zgłosić się w  Administracji Osiedla zgodnie z miejscem zamieszkania.

KOMUNIKAT

 

W związku z informacjami mieszkańców osiedla Pod Lipami o  firmie, która oferuje  odpłatny montaż czujników czadu i gazu, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Winogrady” w Poznaniu oświadcza, że nie zlecał montażu  w/w  urządzeń, a wykonawca nie działa w imieniu Spółdzielni. Prosimy o zachowanie ostrożności, a ewentualne wątpliwości  zgłaszać do Administracji Osiedli.

                                                                                                          Zarząd PSM” Winogrady”

NAGRODA DLA PSM " WINOGRADY'

W dniu 26 września 2019 r.

Prezes  Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
"Winogrady" w Poznaniu

PAN JAN MARCINIAK

odebrał nagrodę przyznaną przez miesięcznik

 ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI

w kategorii

SPÓŁDZIELNIE NAJWIĘKSZE BEZ PRZYCHODU Z INWESTYCJI