WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W dniu 2 maja 2019 r. (czwartek)

Administracja Ogólna /Zarząd/,

Administracje Osiedli, Winogradzka Telewizja Kablowa będą
CZYNNE do godz. 15.00

Dyżur po godzinie 1500 przejmuje
POGOTOWIE TECHNICZNE


Za utrudnienia przepraszamy

OFERTA PRACY

Os. Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań

zatrudni pracownika na stanowisko

instalatora

w Pogotowiu Technicznym. 

Praca w godzinach popołudniowych oraz w soboty, niedziele i święta.

Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

wymagane:

- wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe, 

- prawo jazdy kat. B. 

- mile widziane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się   

  eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla 

  urządzeń, instalacji i sieci Grupa 3 i Grupa 2.                 

Zgłoszenia /list motywacyjny, c.v. oraz kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje/ przyjmowane będą w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r.w siedzibie

Spółdzielni, Os. Przyjaźni 125B  w Poznaniu, w pok. nr 203 lub e-mail na
adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.kontakt tel. 61 6303-225.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

Prosimy o zamieszczenie w dostarczonych lub przesłanych zgłoszeniach poniższej klauzuli. Zgłoszenia niezawierające tej klauzuli nie będą mogły być przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani do ich usunięcia lub zniszczenia.

„Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych podczas i w związku z procesem rekrutacji na stanowisko instalatora. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie na opisanych w informacji warunkach.”

Informacja

Administratorem  Pana/Pani danych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, os. Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań. Pana/Pani dane będą przetwarzane na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bez wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarzania (cofnięcie zgody spowoduje usunięcie i zaprzestanie przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest w całości dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. W ciągu 14 dni od zakończenia i rozstrzygnięcia rekrutacji może Pan/Pani odebrać swoje dane osobowe (zgłoszenie), a w przeciwnym wypadku, gdy termin bezskutecznie upłynie – dane zostaną zniszczone.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA W SPRAWIE DERATYZACJI

W ZAŁACZNIKU

KOMUNIKAT

 

         

KOMUNIKAT PRASOWY 

W związku z pojawieniem się FAŁSZYWEGO KOMUNIKATU (w załączeniu) w skrzynkach pocztowych mieszkańców osiedli winogradzkich, dotyczącego konserwacji termowizyjnej stolarki okiennej,  Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuje, że Spółdzielnia nie jest autorem jego treści i nie przeprowadza żadnych prac w zakresie regulacji okien. W związku z powyższym prosimy Państwa o ostrożność i niewpuszczanie do mieszkań osób powołujących się na przeprowadzenie w/w prac. W sytuacjach wątpliwych, prosimy o kontakt z poszczególnymi administracjami osiedli, gdzie uzyskają Państwo potwierdzenie informacji o zakresie prac, wykonywanych przez pracowników Spółdzielni.

                                                                                 Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

 

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE MURALI

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WYKONANIA SERII MURALI INSPIROWANYCH HISTORIĄ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
na opracowanie koncepcji wykonania serii murali inspirowanych historią NSZZ „Solidarność”.

I. Organizator:

Organizatorem konkursu na opracowanie koncepcji wykonania serii murali inspirowanych historią NSZZ Solidarność jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, z siedzibą: 61-686 Poznań, os. Przyjaźni 125B.

  II. Opis przedmiotu konkursu na opracowanie koncepcji wykonania serii murali:

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji wykonania serii murali, czyli
9 wielkoformatowych malowideł ściennych, które zostaną zrealizowane na ścianach szczytowych bloków nr 2-5 oraz 17-21 na os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu
- propagowanie i popularyzacja patriotyzmu oraz wiedzy historycznej.

Czytaj więcej: REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE MURALI

KOMUNIKAT PRASOWY

W nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 10.10.2018r. dotyczącego remontu balkonów w budynkach wysokich, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuje, że przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola prac remontowych, na budynku nr 13 na os. Zwycięstwa, co do sposobu ich wykonywania, nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

 

 

 Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

WYMIANA LEGALIZACYJNA GAZOMIERZY

WYMIANA LEGALIZACYJNA  GAZOMIERZY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady” w Poznaniu  informuje,

że  od 28.01.2019r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. przystępuje do planowanej  BEZPŁATNEJ  wymiany gazomierzy.

Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.wszystkie prace wykona firma „ WANAD”.

Kontaktowy numer telefonu do montera , termin  oraz  numer  lokalu, którego  dotyczy wymiana  zostanie zamieszczony w OGŁOSZENIU  wywieszonym  przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o.na tablicy informacyjnej lub na  drzwiach wejściowych do budynku. 

                                                                                                                                 

                                                                                   Zarząd PSM „ Winogrady” w Poznaniu   

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z MOPR

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie osoby,
które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się między innymi o następujące świadczenia pomocy społecznej:

Pomoc finansową:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy,

Pomoc w naturze:

- obiady dla dzieci w szkole,

- jeden gorący posiłek – obiad w barze, obiad z dowozem do domu,

Pomoc usługową:

- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

(Pomoc udzielania jest na wniosek po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Filia Stare Miasto,

 ul. Kościuszki 103, 61 – 717 Poznań

Czytaj więcej: MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z MOPR

Informacja dotycząca zamierzeń inwestycyjnych oraz prac remontowych planowanych do wykonania na poszczególnych osiedlach w roku 2019

Informacja dotycząca zamierzeń inwestycyjnych oraz prac remontowych planowanych do wykonania na poszczególnych osiedlach w roku 2019

 

OSIEDLE KOSMONAUTÓW

Prace budowlane:

  1. Remont balkonów w budynku nr 4 oraz wymiana balustrad parteru w budynkach nr  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 i 20.
  2. Malowanie klatek schodowych w budynkach nr 23 i 24.
  3. Montaż półpodziemnych zbiorników na odpady w rejonie budynków nr 1, 2, 3.
  4. Remont chodników przy budynku nr 23 i 24.
  5. Budowa windy w pawilonie 118.
  6. Budowa pomieszczenia magazynowego.

Prace instalacyjne:

  1. Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach nr 5, 10, 13, 21, 22 i 23.

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca zamierzeń inwestycyjnych oraz prac remontowych planowanych do wykonania na...

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Informacja w sprawie przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało nabyte przez Spółdzielnię w przeważającej części w latach 2005 – 2009, z bonifikatą w wysokości 95 %.

Dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom i przeprowadzonym regulacjom  terenowo – prawnym mieszkańcy mogli skorzystać z tak wysokiej ulgi uchwalonej przez Radę Miasta Poznania i większość z nich od wielu lat nie ponosi opłat za użytkowanie wieczyste.

Wykorzystana wówczas przez Spółdzielnię bonifikata była znacznie wyższa od planowanych do zastosowania pod rządami obecnej ustawy.

Ponieważ procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została przeprowadzona dla wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni, obecnie nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, zaświadczeń itp. w tej sprawie.

W związku z niejednoznacznymi zapisami obowiązującej ustawy Spółdzielnia analizuje możliwości prawne nabycia prawa własności dodatkowych gruntów i w przypadku ich zaistnienia poinformuje o tym mieszkańców.

                          Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.