WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Komunikat

KOMUNIKAT

 

 

Dnia 21 grudnia  2018 r. (piątek)

oraz dnia 31 grudnia 2018r. (poniedziałek)

Administracja Ogólna /Zarząd/,  

Administracje Osiedli, Winogradzka Telewizja Kablowa

BĘDĄ czynne do godz.12.00

KASA w Administracji Ogólnej /Zarząd/

CZYNNA BĘDZIE DO GODZ. 11.00

Dyżur po godzinie 1200 przejmuje
POGOTOWIE TECHNICZNE

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat

 

KOMUNIKAT

 

 

Dnia 24 grudnia   2018 r. (poniedziałek)

Administracja Ogólna /Zarząd/,  

Administracje Osiedli, Winogradzka Telewizja Kablowa

BĘDĄ NIECZYNNE 

Dyżur  w tym dniu  przejmuje
POGOTOWIE TECHNICZNE

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Piknik Powstańczy 15 grudnia 2018 r.

 

Zatrudnimy konserwatora terenów zielonych

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

Osiedle Przyjaźni 125B, Poznań

zatrudni

konserwatora terenów zielonych

w wymiarze 1 etatu

w Administracji Osiedla Zwycięstwa

 

wymagania:

  • wykształcenie zawodowe,
  • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi maszyn rolniczych (ciągniki, ładowacz czołowy, cyklop, glebogryzarka), maszyn komunalnych (pług odśnieżny, piaskarka) i urządzeń ogrodowych (kosiarka, piła listwowa, nożyce na wysięgniku, itp.)

 

Zgłoszenia / list motywacyjny, C.V. oraz kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy złożyć do dnia: 20.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni,
Os. Przyjaźni 125B  w Poznaniu, w pok. nr 203 lub przesłać email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Zatrudnimy konserwatora terenów zielonych

Komunikat prasowy

KOMUNIKAT PRASOWY

 

W związku z różnymi informacjami, w tym nieprawdziwymi, co do sposobu realizacji remontu balkonów w budynkach wysokich na os. Zwycięstwa w Poznaniu, pojawiającymi się w mediach, również społecznościowych, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuje:

  1. Ze względów bezpieczeństwa, balkony w budynkach wysokich muszą być wykonywane wyłącznie z balustradami pełnymi, co wynika:
  • z obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2002 r. nr 75 poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422; Dz. U. z 2017r. poz. 2285),
  • ze znacznej wysokości budynku, ich lokalizacji oraz oddziaływania dużej różnicy ciśnień.

      2. Dobór materiałów został poprzedzony wnikliwą analizą po uwzględnieniu  aspektów technicznych, pożarowych i ekonomicznych. Przyjęte rozwiązanie spełnia wszystkie w/w kryteria.

       3. Remont balkonów realizowany jest na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, a jednocześnie w oparciu o postanowienie Ministra Infrastruktury. Zgoda organu administracji rządowej była wymagana ze względu na ustawowy zakaz budowy balkonów powyżej 25 metra wysokości. Stanowi ona zatem szczególne odstępstwo od obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. Technologia wykonania balkonów oparta jest na znajdujących się w postanowieniu Ministra Infrastruktury wytycznych, które stanowią, iż podczas prac, należy brać pod uwagę „wykonanie pełnych ścian bocznych”.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuję, że na ok. 600 wykonanych już balkonów jedynie 3 osoby kwestionowały przyjętą technologię sugerując inne rozwiązanie.

 

Reasumując, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuje, że przyjęte rozwiązanie remontu balkonów podyktowane jest dbałością o bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców, uwzględniając kwestie przebywania na balkonach zarówno ludzi jak i zwierząt oraz składowania przedmiotów domowego użytku i ochrony przeciwpożarowej. Mając na uwadze powyższe oraz korzystając z ekspertyz oraz doradztwa specjalistów w zakresie budownictwa, Spółdzielnia uznaje za słuszną, podjętą decyzję, dotyczącą przyjęcia konkretnej technologii i formy remontu balkonów.

 

 

Zarząd PSM „Winogrady” W Poznaniu

Kolejna nagroda dla naszej spółdzielni

KOLEJNA NAGRODA DLA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

W dniu 20 września 2018 r. na ręce

Prezesa  Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
"Winogrady" w Poznaniu,

Pana Jana  Marciniaka

została wręczona nagroda

przyznana przez

miesięcznik "Administrator":


LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2018

W KATEGORII SPÓŁDZIELNIE NAJWIĘKSZE Z PRZYCHODEM
Z INWESTYCJI  

 

TVK Winogrady w rozdzielczości 4K/UHD

 

Winogradzka Telewizja Kablowa nadaje swój program od 23 grudnia 1993 r.  Obecnie docieramy do ponad 16.000 gospodarstw domowych.

 Od września 2009 r. Winogradzka Telewizja Kablowa jako jedna
z pierwszych telewizji kablowych w Polsce, nadawała swój program lokalny w wysokiej rozdzielczości Full HD,
a od 03.09.2018 r. rozpoczęła nadawanie w ultrawysokiej rozdzielczości 4K/UHD.

 

Zapraszamy do oglądania naszych najnowszych materiałów.

II ETAP REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU NR 14

II ETAP REMONTU BALKONÓW 

 

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że zakończono II etap prac związanych z remontem balkonów w budynku nr 14 na Osiedlu Pod Lipami. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 2018 – uchwały podjęte

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady"
w Poznaniu informuje, że
Walne Zgromadzenie Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady"
w Poznaniu 

podjęło następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2018 w sprawie: uchwalenia zmian statutu Spółdzielni

- uchwała nr 2/2018 w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu działania Rady 
  Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

- uchwała nr 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

- uchwała nr 4/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla z działalności Rady
  za okres od maja  2017 roku do kwietnia 2018 roku

- uchwała nr 5/2018  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu
  z działalności Spółdzielni

- uchwała nr 6/2018  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za rok 2017

- uchwała nr 7/2018 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku)  Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2017 rok

- uchwała nr 8/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  (Prezesowi Zarządu mgr Janowi  Marciniakowi)

- uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  (Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji mgr inż. Markowi Gąsiorowskiemu)

- uchwała nr 10/2018 w sprawie: ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej  „Winogrady” w Poznaniu          

- uchwała nr 11/2018 w sprawie: zmian do regulaminu działania Rady Nadzorczej PSM
   „Winogrady”  w Poznaniu (zmiany przygotowane przez Radę Osiedla Przyjaźni)

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.