WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Dofinansowanie Projektu Spółdzielni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logo

Niniejszym informuje się, że w dniu 11 grudnia 2014 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu a Beneficjentem Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową "Winogrady" w Poznaniu została podpisana umowa nr 326/U/400/382/2014 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Termomodernizacja pawilonu OZ 110 w Poznaniu". Wsparciem finansowym z WFOŚiGW został objęty pawilon handlowo - usługowy na Osiedlu Zwycięstwa 110. Realizacja projektu polegała na termomodernizacji obiektu oraz na wymianie okien i drzwi, co w znacznym stopniu poprawiło efekt energetyczny i estetyczny osiedla.

www.wfosgw.poznan.pl

Dofinansowanie Projektu Spółdzielni z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  

 

Niniejszym informuje się, że w dniu 14 grudnia 2011r. w Poznaniu pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,
jako Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
a Beneficjentem: Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady”
w Poznaniu
podpisana została Umowa nr UDA-RPWP.03.02.02-30-014/10-00
o dofinansowanie Projektu
pt.:
„Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:
Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”
Działanie 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"
Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1. 259. 956,48 PLN
z czego:
• kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 780.371,49 PLN, co stanowi nie więcej niż 75,93% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji Projektu ustalony został na:
• rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 06 lipca 2010r.
• rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: 30 września 2010r.
• zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30 czerwca 2011r.
• zakończenie finansowe realizacji Projektu: 29 lipca 2011r.

Beneficjent: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Os. Przyjaźni 12A,
adres do korespondencji : 61-686 Poznań, Os. Przyjaźni pawilon 125 B,
 tel. 61 6303 230

Aneksem nr UDA-RPWP.03.02.02-30-014/10-01 z dnia 21.05.2012r wprowadzono:
1. całkowita wartość Projektu wynosi: 1. 007. 301,54 PLN z czego:

  • całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą : 701.732,76 PLN
  • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 532.825,68 PLN, co stanowi nie więcej niż 75,93% wydatków kwalifikowalnych ,
  • wkład własny: 168.907,08 PLN,

2. okres realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 01 lipca 2010r.,
  • rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: 27 października 2010r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30 listopada 2011r.
  • zakończenie finansowe realizacji Projektu: 13 grudnia 2011r.

     

 

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.