WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Akcja Lato 2019

Osiedlowy Dom Kultury "Orbita" serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na Akcję Lato 2019

Koszt uczestnictwa:      

100zł/tydzień dla dzieci/wnuków, których rodzice/dziadkowie są członkami PSM "Winogrady"

200zł/tydzień dla dzieci spoza PSM "Winogrady"

 

Zapisy:

- od 3 czerwca w godz. 12:00-18:00 – dzieci/wnukowie członków PSM "Winogrady"

oraz pracowników PSM "Winogrady"

- od 4 czerwca w godz. 12:00-18:00 – dzieci spoza PSM "Winogrady"

 

 

Jakie kryteria trzeba spełnić by móc zapisać dziecko na Akcję Lato?

- wiek dziecka 7-12 lat (zgodnie z art. 35 ust.2  Ustawy Prawo Oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.)

- legitymacja szkolna oraz książeczka szczepień (do wglądu)

- dziecko może być zapisane wyłącznie przez rodzica, dziadka, babcię lub opiekuna prawnego

- należy poprawnie wypełnić kartę kwalifikacyjną oraz zapoznać się z regulaminem, wypełnić zgodę na wycieczkę oraz złożyć podpisy na planach tygodniowych (należy złożyć podpisy obojga rodziców/opiekunów)

(w przypadku zapisania dziecka na kilka turnusów, należy wypełnić dokumentację na każdy z turnusów osobno)

- opłacić należną kwotę za wybrany turnus

UWAGA! O zapisaniu dziecka na Akcję Lato decyduje złożenie kompletnej dokumentacji i opłacenie pobytu.

 

Załączniki: karta kwalifikacyjna, regulamin oraz zgoda na wyjazd dziecka do pobrania u dołu artykułu (po kliknięciu w tytuł postu lub proszę kliknąć tutaj).

Informacja pod numerem telefonu 61 6303 328.

Załączniki:
Pobierz plik (I turnus.pdf)Plan tygodniowy - I turnus[Akcja Lato 2019]275 Kb05/28/19 10:42
Pobierz plik (II turnus.pdf)Plan tygodniowy - II turnus[Akcja Lato 2019]266 Kb05/28/19 10:42
Pobierz plik (III turnus.pdf)Plan tygodniowy - III turnus[Akcja Lato 2019]272 Kb05/28/19 10:43
Pobierz plik (IV turnus.pdf)Plan tygodniowy - IV turnus[Akcja Lato 2019]273 Kb05/28/19 10:43
Pobierz plik (Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.pdf)Karta kwalifikacyjna[Akcja Lato 2019]293 Kb05/23/19 13:52
Pobierz plik (Regulamin polkolonii.pdf)Regulamin[Akcja Lato 2019]271 Kb05/23/19 13:53
Pobierz plik (V turnus.pdf)Plan tygodniowy - V turnus[Akcja Lato 2019]263 Kb05/28/19 10:43
Pobierz plik (Zgoda na wycieczke ODK Orbita.pdf)Zgoda na wycieczkę[Akcja Lato 2019]243 Kb05/23/19 13:53


PSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.