WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Odczyty w Listopadzie 2019 r

Zawiadamiamy, że w miesiącu listopadzie 2019 rzostana dokonane odczyty przyrządów pomiarowych zużycia energii cieplnej i wody w budynkach nr 5, 6, 7, 8 i 22 w następujacych terminach:

bud. nr 5  w terminie       4.11.2019 r

bud. nr 6     -,,-               5.11.2019 r

bud. nr 7 klatka  A - C   5.11.2019 r

bud. nr 7  -,,-       D - H    6.11.2019 r

bud. nr 8   -,,-      A - F     6.11.2019 r

bud. nr 8   -,,-      G - H     7.11.2019 r

bud. nr 22  -,,-      A - H    7.11.2019 r

bud. nr 22  -,,-      I - J      8.11.2019 r

Odczytyodbęda się w godz. 9.00 do 18.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniach w dniu odczytu.

Odczyty wykonuje Firma Energosystem -tel.61-6 514-400.  

Komunikat - zmiana najemcy lokalu

Informujemy, że z dniem 22.10.2019r. Chata Polska zlokalizowana w pawilonie 141A kończy współpracę

z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady” w Poznaniu.

W najbliższym czasie powstanie nowy sklep prowadzony przez sieć Biedronka.

W związku z powyższym mogą powstać utrudnienia z powodu prac remontowych, które będzie prowadził nowy najemca lokalu.

Odczyty podzielników i wodomierzy - listopad 2019r.

Roczne odczyty podzielników centralnego ogrzewania i wodomierzy

LISTOPAD 2019

 

Czytaj więcej: Odczyty podzielników i wodomierzy - listopad 2019r.

Porządek obrad posiedzenia Rady Osiedla z dnia 12.09.2019 r.

Porządek obrad z posiedzenia Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze znajduje się w załączniku poniżej.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 22.08.2019r. i 10.10.2019r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 22  sierpnia 2019 roku porządek obrad obejmował, jak poniżej:

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 22.08.2019r. i 10.10.2019r.

Aukcje na najem lokali użytkowych - 19.11.2019 r.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu ogłasza aukcje na wynajem lokali użytkowych na os. Wichrowe Wzgórze:

-        pawilon nr 105 A o powierzchni 16,4 m²,

-        pawilon nr 104 A o powierzchni 24,6 m².

 Aukcje odbędą się w formie licytacji stawki czynszu, w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze pawilon 123 w Poznaniu w dniu 19.11.2019 r. o godzinach:

-        pawilon nr 105 A o godzinie 10:00,

-        pawilon nr 104 A o godzinie 10:15.

Czytaj więcej: Aukcje na najem lokali użytkowych - 19.11.2019 r.

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 10 września 2019r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 10 września 2019r porządek obrad obejmował następujące sprawy:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informację Zarządu Spółdzielni dotyczącą konsekwencji przyjęcia w miejscowym planie zagospodarowania terenu na dz. 33/89 i 33/110 terenów zielonych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2019r.
 5. Wykonanie planu remontów za I półrocze 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego Osiedla na 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznych opłat za lokale mieszkalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawki za użytkowanie garaży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 10. Informacje bieżące  i sprawy wniesione:
  10.1. Kierownictwa Osiedla.
  10.2. Członków Rady Osiedla.
  10.3. Członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

pełen tekst protokołu znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla

protokołowała : Grażyna Augustyniak

Komunikat Zarządu PSM "Winogrady"

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu informuje, że w dniu 21 listopada 2019r. w godzinach od 7.00 do 11.00 w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej, będzie utrudniona obsługa mieszkańców w zakresie uzyskiwania z systemu informatycznego przez wszystkie działy Spółdzielni (Administracji Ogólnej oraz Administracji Osiedli).

Za utrudnienia przepraszamy

Zarząd PSM "Winogrady"

Aukcja na najem lokalu w pawilonie 125E

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

ogłasza aukcję na wynajem lokalu użytkowego

o powierzchni 100,10 m2

usytuowanego na Osiedlu Przyjaźni
w pawilonie nr 125 E

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszu, w siedzibie Administracji Osiedla Przyjaźni w Poznaniu, Os. Przyjaźni paw. 142 (I p.), w dniu 03 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł
przelewem na konto: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679. Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni do dnia 03 grudnia 2019 r. godz. 9.00

Osoby zainteresowane winny zapoznać się ze: „Specyfikacją istotnych warunków najmu”, dostępnych na stronie internetowej www.psmwinogrady.pl oraz w Administracji Osiedla Przyjaźni – pawilon nr 142,  I piętro, pokój nr 2,
tel. 616-303-258.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.