WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Rada Osiedla

Rada składa się z 10 członków.

Skład Rady Osiedla:

1)Ast Jarosław- przewodniczący
2)Drożdziewicz Beata- zastępca przewodniczącego
3)Nowak Izabela- sekretarz
4)Bączyk Zofia
5)Cyprych Halina
6)Konwicki Jarosław
7)Siwiec Bronisław
8)Stańko Bogdan
9)Śmierzchalska Elżbieta
10)Werner BartoszCzłonkowie Rady Osiedla pracują w 4 komisjach stałych, którym przewodniczą:

 

Śmierzchalska Elżbieta - Komisja Rewizyjna

Drożdziewicz Beata - Komisja Gospodarki Zasobami

Nowak Izabela - Komisja Handlu i Usług

Stańko Bogdan - Komisja Kulturalno-Samorządowa, Porządku i Czystości


Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Spółdzielni (§ 96 - 99) oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą (uchwała Rady Nadzorczej nr 57 z dnia 27.08.2015 r.)

Członkowie Rady Osiedla przyjmują mieszkańców w siedzibie Rady Osiedla Zwycięstwa
- os. Zwycięstwa 116A (wejście od budynku nr 15)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 18:00 - 19:00.

Sprawy wniesione telefonicznie (w godzinach dyżuru) bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej będą traktowane w sposób analogiczny do osobistej wizyty
mieszkańców Osiedla  na dyżurze Radnych. 
telefon kontaktowy : 61 6303 - 296, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!
Rozpatrywane będą tylko e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i z podanym adresem zamieszkania.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia  30 sierpnia  2016 roku

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30  sierpnia 2016 roku porządek obrad obejmował, jak poniżej:

1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Informacje o sprawach poruszanych przez Radę Nadzorczą.

3. Informacje dotyczące ostatnich decyzji o budowie basenu na Osiedlu Zwycięstwa.

4. Podjęcie uchwały w spr. podwyższenia kwoty za udział dzieci w zajęciach organizowanych w

   ramach „Akcja Lato i Zima”.

5. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia i wprowadzenia zmian do „Regulaminu zużycia energii

    cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM „Winogrady” w Poznaniu.

6. Podjecie uchwały w spr: najmu części powierzchni użytkowej zlokalizowanej na I piętrze

   pawilonu nr 125.

7. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

8. Realizacja wniosków z miesiąca czerwca i lipca  2016 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione – w tym kwestia kontaktu przedstawicieli ROZ z mediami ( WTvK). 

11. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9 głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 5 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany wysokości stawki opłaty za uczestnictwo dzieci w „Akcjach Lato i

  Zima” organizowanych przez Osiedlowe Domy Kultury funkcjonujące w ramach działalności

  PSM „Winogrady” w Poznaniu.,

- 1 uchwała  w sprawie: zaopiniowania zmian do „Regulaminu rozliczeń zużycia energii cieplnej

   oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM „Winogrady” w Poznaniu,

- 1 uchwała  w sprawie: najmu powierzchni użytkowej zlokalizowanej na I piętrze nowo

   budowanego pawilonu handlowo – usługowego nr 125 przy ul. Połabskiej – działki nr 153/2

   i 85/4 arkusz mapy 36, obręb Winiary,

- 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na OZ,

- 1 uchwała  w sprawie: dzierżawy gruntu na OZ.

Do Rady Osiedla skierowanych były 13 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała 4 pisma stanowiące m. in. 2 odpowiedzi na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru Radnych oraz 2 zaproszenia na posiedzenie jednej
z komisji ROZ kierowane do Mieszkańców OZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in.:

1/ kwestię ewentualnej zmiany przynależności do wcześniej wybranych komisji ROZ,

2/ zasadność  stałego medialnego kontaktu z WTvK efektem czego będą systematyczne

    informacje o działaniach ROZ,

3/ tematykę organizacji Festynu Osiedlowego „Na pożegnanie Lata” w tym informacja o

    inicjatywie ROZ skutkującej propozycja utworzenia na OZ wybiegu dla psów,

4/ utrzymanie porządku na Osiedlu oraz zasady uczestnictwa Radnych w przetargach,

5/ kwestię funkcjonujących na Osiedlu kocich budek dla wolno żyjących kotów,

6/ przyczyny osuwania się skarp toru rowerowego. Przypomnianym również zostało, że
    w dniu 12 września 2016 roku odbędzie się dodatkowe posiedzenie ROZ w sprawie

   przyjęcia planów gospodarczych Osiedla na rok 2017.

 Zakończenie obrad.                                                           

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Dariusz Weichert  zakończył obrady dziękując Radnym za przybycie oraz czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.