wolne lokale użytkowe - lipiec 2012

  • Drukuj

Administraca Osiedla Zwycięstwa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi:

os. Zwycięstwa 3 f pow. 30,50 m2

os. Zwyciestwa 11 i pow. 66,70 m2

os. Zwycięstwa 17   pow. 26,70 m2

os. Zwycięstwa 22 f pow. 33,20 m2

os. Zwycięstwa 26 c pow. 66,70 m2

Szczegółowych informacji udziela administracja osiedla pod nr tel: 61 6303 - 292