WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

wolne lokale użytkowe - lipiec 2012

Administraca Osiedla Zwycięstwa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi:

os. Zwycięstwa 3 f pow. 30,50 m2

os. Zwyciestwa 11 i pow. 66,70 m2

os. Zwycięstwa 17   pow. 26,70 m2

os. Zwycięstwa 22 f pow. 33,20 m2

os. Zwycięstwa 26 c pow. 66,70 m2

Szczegółowych informacji udziela administracja osiedla pod nr tel: 61 6303 - 292

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.