WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Odczyty podzielników ciepła i wodomierzy

Stałe coroczne terminy odczytów dla poszczególnych budynków na Osiedlu Przyjaźni:

* marzec -  budynek nr 15

* kwiecień - budynek nr 16,17,20,21,22,23

* czerwiec - budynek nr 3,4

* wrzesień - budynek nr 2,5,12,13

* październik - budynek nr 6,7,9

* listopad - budynek nr 1,8,10

* grudzień - budynek nr 11,14,18,19

Energosystem - dane kontaktowe

Firma prowadząca odczyty zużycia podzielników ciepła i wodomierzy:

"ENERGOSYSTEM"
ulica Nieszawska 10
61 - 021 Poznań

tel. 61 6514 400

fax. 61 6514 410

Jak załatwić sprawę ?

  Awaria

a) pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania:

 • w administracji osiedla pok. nr 3: 

        poniedziałek i czwartek w godzinach 7:00 - 17:00

        wtorek, środa, piątek w godzinach 7:00 - 15:00

       

telefon: 61 6303 264 lub 259

 • w Pogotowiu Technicznym:

        dni powszednie w godzinach: 15:00 do 7:00 dnia następnego

        sobotę, niedzielę i święta: całą dobę


        telefon: 61 6303 348
        telefon komórkowy: 660 882 272 lub 502 780 343

b) dźwigu:

 • w administracji osiedla pok. nr 3: dni powszednie - w godzinach pracy
 • Pogotowiu Dźwigowym telefon: 61 879 44 08 lub 61 879 99 52

          dni powszednie, soboty, niedziele i święta

c) domofonu w dni powszednie:

 • w administracji osiedla w godzinach pracy 

 

  Pozostałe sprawy

 pok. nr 1 - dział techniczny - tel. 61 6303 259:

 • załatwianie spraw związanych z wymianą okien;
 • wydawanie zgód na remonty przeprowadzane w lokalach mieszkalnych;
 • informacje o sprawach remontowych, modernizacyjnych i kontrolach prowadzonych na osiedlu.

 

 pok. nr 1A - dział rozliczenia mediów - tel. 61 6303 263:

 •  sprawy związane z rozliczeniami centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

 

 pok. nr 2 - czynsze - tel. 61 6303 258:

 • sprawy opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, wyjaśnianie zaległości w opłatach za lokale;
 • sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych, dzierżawą gruntów oraz powierzchni pod reklamy.

 

pok. nr 3 - biuro obsługi mieszkańców - tel. 61 6303 264:

 • zgłaszanie usterek: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i gazowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zalaniami mieszkań;
 • legalizacja wodomierzy;
 • sprawy meldunkowe, wydawanie przydziałów mieszkań, potwierdzanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, zmiana ilości osób w lokalach mieszkalnych.

 

pok. nr 3 - administrator - tel. 61 6303 257 lub 61 6303 264:

 • sprawy związane z porządkiem i czystością w budynkach oraz na terenie osiedla;
 • nadzór nad pracą gospodarzy domów i firm sprzątających.

Kontakt

 

Czytaj więcej: Kontakt

Osiedle Przyjaźni

Posiedzenie Rady Osiedla - 25.04.2016r.

Rada Osiedla przyjęła następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach rozpatrywanych przez Komisje:

    a) działalności handlowej;

    b) wykonania planu gospodarczo-finansowego za rok 2015 oraz korekty planu wydatków

     z funduszu zasobowego na zakup i wytworzenie środków trwałych na 2016r.;

    c) realizacji uchwał  za okres od maja 2015 do maja 2016r.;

    d) przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla za okres maj 2015 do maja 2016r.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z 29.03.2016r.

4. Sprawy wniesione.

Rada Osiedla Przyjaźni podjęła 8 uchwał, które dotyczyły działalności handlowej, przyjęcia wykonania planu gospodarczo-finansowego osiedla za 2015 rok oraz korekty planu na 2016r. Ponadto Rada Osiedla przyjęła informację o realizacji uchwał oraz sprawozdanie ze swojej działalności przedstawione przez Przewodniczącego Rady Osiedla.

Posiedzenie Rady Osiedla Przyjaźni - 25.04.2016r.

Rada Osiedla przyjęła następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach rozpatrywanych przez Komisje:

    a) działalności handlowej;

    b) wykonania planu gospodarczo-finansowego za rok 2015 oraz korekty planu wydatków

     z funduszu zasobowego na zakup i wytworzenie środków trwałych na 2016r.;

    c) realizacji uchwał  za okres od maja 2015 do maja 2016r.;

    d) przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla za okres maj 2015 do maja 2016r.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z 29.03.2016r.

4. Sprawy wniesione.

Rada Osiedla Przyjaźni podjęła 8 uchwał, które dotyczyły działalności handlowej, przyjęcia wykonania planu gospodarczo-finansowego osiedla za 2015 rok oraz korekty planu na 2016r. Ponadto Rada Osiedla przyjęła informację o realizacji uchwał oraz sprawozdanie ze swojej działalności przedstawione przez Przewodniczącego Rady Osiedla.

Rada Osiedla

Rada składa się z 11 członków.

Skład Rady Osiedla:

  1. Włodzimierz Muczek - przewodniczący
  2. Lech Śmigielski - zastępca przewodniczącego
  3. Barbara Cholewińska - sekretarz
  4. Bartosz Gendera
  5. Paweł Hofland
  6. Paweł Matuszak
  7. Grzegorz Niedzielski
  8. Elżbieta Stelmaszyk
  9. Katarzyna Tarasiuk
10. Karol Woroch
11. Tomasz Woroch

 

Członkowie Rady Osiedla pracują w 4 komisjach stałych, którym przewodniczą:

Katarzyna Tarasiuk - Komisja Rewizyjna

Grzegorz Niedzielski - Komisja Gospodarki Zasobami

Barbara Cholewińska - Komisja Handlu, Usług, Porządku i Czystości

Paweł Matuszak - Komisja Kulturalno - Samorządowa

 

Zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu oraz Regulamin działania Rad Osiedli uchwalony przez Radę Nadzorczą ( uchwała Rady Nadzorczej nr 16 z dnia 26.04.2018r. ).

Przewodniczący Rady Osiedla przyjmuje mieszkańców w budynku administracji osiedla, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Ważniejsze przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjno - inwestycyjne Osiedla Przyjaźni zrealizowane w 2017r.

  1. Remont balkonów w budynkach 3, 4, 5, 10, 12 i 13.

  2. Przebudowa i remont elementów zewnętrznych przed wejściem do pawilonu 133.

  3. Termomodernizacja pawilonu 141B.

  4. Wymiana pokrycia dachu w budynkach 8, 9 i 20.

  5. Malowanie klatek schodowych i wymiana oświetlenia na LED w budynkach 11 i 13.

  6. Budowa miejsc postojowych i wymiana nawierzchni w rejonie pawilonu 141.

  7. Wymiana nawierzchni miejsc postojowych między budynkami 1 i 2.

  8. Wymiana nawierzchni syntetycznej trawy boiska przy budynku 13.

  9. Wymiana nawierzchni jezdni wzdłuż budynku 3 kl. N1-P.

10. Kontrola instalacji gazu i wentylacji.

11. Kontrola 5-letnia instalacji elektrycznej.

 

 

 

   

 

 

Prace remontowe na Osiedlu Przyjaźni

Zapraszamy do obejrzenia materiału dotyczącego prac remontowych i modernizacyjnych realizowanych na Osiedlu Przyjaźni.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeBmkq27GP8&feature=youtu.be

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.